Bostäder

PLAN nr 1 år 2013 är på ingång

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) tidskrift PLAN nr 1 år 2013 är på ingång, och har nyligen distribueras till alla medlemmar. Temat för detta nummer är “Planera för bostäder”. Efter att ha haft samma format och layout i drygt tio år, kommer detta nummer ut i ett nytt format och med en ny layout. Är ni inte medlemmar i FFS och vill läsa detta nummer, se då till att bli medlem genom att klicka här.  Ni kommer då också få årets kommande nummer av PLAN direkt till er. plan2013-1-omslag

PLAN nr 1 år 2013

Inledning

- PLAN och FFS i ny skrud, Gabriel Kanulf & Andrejs Ljunggren - Nytt & Noterat - Ledare: Kom ut ur tunneln, bostadsministern!

Tema: Planera för bostäder - Rådslag om rörligheten på bostadsmarknaden, Mats Johan Lundström - Behov av ökat bostadsbyggande i Stockholms län, Anna Modin - Kontraproduktiva utredningsförslag ökar byråkrati och kostnader, Anna Eklund - Socialt blandat boende i en återvändsgränd, Anders Törnqvist & Sören Olsson - Service i samverkan: Bo – och leva – på egna villkor, Björn Alfredsson

Aktuell plan - Vallastaden, Linköping - Hyperaktuell plan, Nya Kiruna stadskärna

Övriga artiklar - Mobilisering av volontärer, Jesper Ole Jensen & Annika Agger - Praktisera mera, Elina Baheram, studentkorre - Planering av regionaltågstrafiken – mot en lösning för Svealandsbanan, Oskar Fröidh & Stig Svallhammar - Skogen och den kommunala planeringen, Olof Stjernström, Svante Karlsson & Örjan Pettersson - Bokanmälan: Svensk stadsplanering, John Sjöström