Barn

PLAN nr 5-6 år 2013 är på ingång

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) tidskrift PLAN nr 5-6 år 2013 är på gång att skickas ut till er FFS medlemmar. Temat för detta dubbelnummer är “Barn&Unga” och "Media&Makt". Är ni inte medlemmar i FFS och vill läsa detta nummer, se då till att bli medlem genom att klicka här.  Ni kommer då också få årets tidigare nummer av PLAN direkt till er.

Tema Barn & Unga

Rosens röda matta - stadsplanering på tjerernas villkor, Moa Björnson

Får barnen plats i den täta staden, Sofia Cele

Barnkonsekvensanalyser, Maruia Nordström

Arkitekturpedagogik, Suzanne de Laval

Kan barn visionera?, Gerd Cruse Sondén & Lars Jonsson

Ungas idéer om smarta transporter, Fariba Daryani

Att se ett litet hej som ett stort möte, Daniel Möller

barn och unga

Tema Media & Makt

När tunnelbanan blev ett PR-projekt, Lars Strömgren

Planeringsberättelser om en stad i förvandling, Mareile Walter

Parken som konfiktpunkt och oumbärligt livsrum, Åsa Johansson & Lisa Hellberg

Medias mörka bild av en arktisk småstad i världsklass, Christina Eneris  & Lisa Yngström

Sociala medier i debatten om Slussen, Merete Boland

Hållbara Stockholm? Amy Rader Olsson, Jonathan Metzenger & Anna Hult

Intervju: Viktor Barth-Kron, årets bevakare

Viktor+Barth-Kron

Viktor Barth-Kron, Dagens Nyheter. Årets bevakare. Intervjuas i PLAN nr 5-6.

Aktuell plan

Hamra nationalpark, Ljusdal

Recension & debatt