Arkitekturveckan

Arkitekturveckans arrangemang "Situation Stad" 3/9 2011

 
Arkitekturveckan, ett arrangemang initierat av KTH Arkitekturskolan i samarbete med Arkitekturmuseet, Kulturhuset och Stockholms Arkitektförening, avslutades igår med ett symbosium om staden på Moderna museet/Arkitekturmuseet i Stockholm. Symbosiet var också en del i Moderna museet / Arkitekturmuseets "Öppet kritiskt forum". Temat var stadens begränsningar och möjligheter.
 
Symbosiet bestod av två delar dels en föreläsning av Simon Sandler, som är professor i arkitektur- och stadsbyggnadshistoria vid University of California, och dels en paneldiskussion där utöver Simon Sandler även Karolina Keyzer, stadsarkitekt i Stockholm; Elin Strand Ruin, arkitekt och konstnär och Sven-Olov Wallenstein, filosof delog. Samtalsledare var Erik Jarlöv från Stockholms Arkitektförening och John Peter Nilsson, intendent på Moderna Museet.
 
Ett arrangemang inspirerat av två pågående utställningar - Siri Dekert och Klara Lidén
För närvarande pågår två stycken utställningar på Moderna museet, Siri Dekert och Klara Lidén. Bägge dessa konstnärer hanterar staden i sitt konstnärskap. Det var motivet varför man började undersöka om inte det var möjligt att arrangera ett seminarium på temat staden/konst och framförallt ett seminarium om hur olika man kan se på och tolka innehållet i ett begrepp som stad. Nedan två exempel på konst från de bägge konstnärerna som inspirerade till detta seminarium, först Siri Dekerts kända konstverk "Ristningar i betong" vid Östermalms tunnelbanestation i Stockholm och därefter Klara Lidéns självporträtt "Keys to the City". Siri Dekerts konstverk i Östermalmstorgs tunnelbanestation innebar en brytpunkt för gestaltningen av det offentliga rummet, där hennes konstverk hade bärande teman som fredskap och feminism. Klara Lidéns arbeten kännetecknas främst av att utforska såväl de fysiska som de psykologiska gränserna för de offentliga och privata rum vi befolkar. Uttryckssätt och tid skiljer dem åt, men de båda tror på staden som en plats för kollektiv gemenskap.
Del av Siri Dekerts "Ristningar i betong" vid Östermalms tunnelbanestation i Stockholm.
 
Klara Lidéns självporträtt "Keys to the City".
Simon Sadler - "A natural history of the city"
Simon Sadler föreläsning utgick ifrån hur konstnärer och arkitekter har sett på staden utifrån ett antal olika perspektiv. Simon Sadler, som är historiker, har i sin forskning särskilt fokuserat på efterkrigstidens arkitektur och stadsutveckling och då särskilt kring "Situationist International group" som framförallt verkade mellan 1957 och 1972. Men denna föreläsningen sträckte sig tidsmässigt över längre tillbakablickar på synen av staden, både ur ett konst som arkitektoniskt perspektiv.
 Simon Sadler vid sin föredragning på Moderna Museet/Arkitekturmuseet i Stockholm.
 
Detta är på inget sätt några fullständiga anteckningar, men några av mina minnesanteckningar var.
Mycket av Simon Sadlers handlade om Staden vs Natur. Att man kan se på städer precis som natur, "second nature". Att vi sett på staden till att börja som en triumf över naturen, med sin ordning och reda. Men att stadens utveckling under historien blivit allt mer som naturen, komplex och facinerande på en och samma gång och på något sätt med en utveckling som i många fall är "out of control". Staden har blivit som naturen. Eller går det att få ett kontrollerat kaos.
 
Simon Sadlers föredrag innehåll en mängd foton, målningar, ritningar och illustrationer - nedan finns några:
 
Dennis Crompton:  Computer city, 1964
 
Foto från filmen Bladerunner, 1982
 
The High Line Park, New York
 
Warren Chalk "Living City Survival Kit", 1963
 
Guy Deboard, The naked city, 1957
 
Paneldiskussion
Paneldiskussion fann jag inte vara lika givande som föreläsningen. Den var mer förvirrande än denna typ av diksussioner brukar vara, "frågan är ... vad är frågan". Men mycket av diskussionen handlade om medborganas möjlighet att medverka i denna typ av processer. Som Simon Sadler sa, det handlar om "Design of the Design", dvs hur designar man lägger man upp processen kring stadsutveckling. Hur startar man en process med inolvering av stadens medborgare och hur kan man vidmakthålla ett intresse? Konstaterades att här är konst/konstnärer en viktig del i processen.