Arkitektur

Ta del av seminariet "Varför måste våra gemensamma miljöer gestaltas?"

Statens konstråd driver under åren 2010 - 2012 det processorienterade regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet. Visionen för Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer är att långsiktigt stärka den arkitektoniska och konstnärliga gestaltningen av offentliga byggnader, platser och landskap. Genom att utgå från en helhetssyn som väger samman arkitektoniska och konstnärliga perspektiv med tekniska, ekonomiska och sociala målsättningar ska gestaltningsperspektivet bli ett självklart inslag i både planeringen och utformningen av offentliga miljöer.

Målsättningen med uppdraget är att utveckla nya samverkansformer som ökar möjligheterna för gestaltande yrkesgrupper som arkitekter, konstnärer, formgivare, konsthantverkare och designer att samverka med andra yrkesgrupper som ingår i plan- och byggprocessens olika faser.

Inom uppdraget genomförs ett flertal processorienterade samverkansprojekt med kommuner, landsting och fastighetsägare som ska generera goda exempel på gestaltning av offentliga miljöer och ökad kunskap om samverkansprocesser.

Frågor som ställs är: Har beställaren en egen arkitektonisk och konstnärlig vision? Hur samarbetar man i plan- och byggprocesser för att generera högre arkitektonisk och konstnärlig kvalitet? Finns en genuin kommunikation med boende och andra?

Läs mer om uppdraget här.

Den 8/11 genomfördes inom ramen för uppdraget ett kvälsseminarium i Statens konstråds lokaler i Stockholm. Medvrkade gjorde: Henrik Orrje, Statens Konstråd; Åsa Dahlin, Boverket; Krister Olsson, Riksantikvarieämbetet; Malin Zimm, Arkitekturmuseet och Maria Håkansson, forskare på Institutionen för samhällsplanering och miljö på KTH.

Här nedan är det möjligt att ta del av detta seminarium:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=FS_2BbF54Bs]