Arkitektur

Vinnarna i Europan 11

Vi har missat att uppmärksamma att tävlingen för unga europeiska arkitekter, Europan, nyligen har avgjorts. Bakgrund till Europan Europan är en sammanslutning av företrädare för arkitekt- och byggbranschen i för närvarande 21 europeiska länder, med uppgift att arrangera arkitekttävlingar för unga arkitekter under 40 år. Initiativet kommer ursprungligen från Frankrike men har sedan 1988 utvidgats till en europeisk tävling, och har nu utvecklats till världens största återkommande arkitekttävling. En länk till Europans webbsida finns här. och en länk till deras svenska Europan webbsida här. Sveriges Arkitekter är svensk huvudman för Europan.

Europans syfte Europan är både en tävling om idéer och om konkreta problem på faktiska platser, både en plantävling och en arkitekttävling. Europan söker nya idéer inom stadsbyggande och arkitektur och ger därmed unga arkitekter möjligheter till uppdrag och en chans att lansera sina idéer på ett internationellt plan. Många av de arkitekter som haft framgångar i Europan har senare också kunnat etablera sig med egen verksamhet.

Europan ger också de deltagande städerna möjlighet att få specifika stadsbyggnadsproblem belysta på en europeisk nivå. Även om arkitekttävlingen och dess resultat är Europans huvudidé och största attraktionskraft, så är också de internationella kontakterna och det kunskapsutbyte som dessa ger upphov till väl så viktiga för organisationens grundtankar.

Genom att tävlingen är återkommande och genom de väl dokumenterade tävlingsresultaten kan man också jämföra tendenser och inriktning över tiden och i olika europeiska länder. Detta material utgör en unik sammanställning av nutida stadsutveckling och arkitektur och är därför ett viktigt underlag för forskning och utveckling inom dessa områden.

Europan 11 I Sverige hade fyra platser valts ut för årets tävling - Simrishamn - Norrköping - Nynäshamn - Malmö

Efter två intensiva jurysessioner i Stockholm enades juryn om att premiera 11 av de 149 inlämnade förslagen. Läs mer och ladda ner pdf versioner av förslagen här nedan. En lista på alla vinnare i Europa har publicerats på Europans internationella webbsida.

Simrishamn Tomten i Simrishamn ligger i direkt anslutning till den gamla stadskärnan, och består ett tidigare sjukhusområde och en kustremsa mot Östersjön. Uppgiften är att planera för ett stadsområde med nutida arkitektur som samtidigt anknyter till traditionen av den befintliga staden, samt att utveckla ett rekreationsområde längs kustremsan.

På tomten i Simrishamn så delade juryn ut två första pris. SK 010–Wear Out av Iria De la Pena och Miguel Huelga belönades tillsammans med TU144–Strädde av Anders Eriksson, Egil Blom, Hannes Haak och Daniel Lindberg.

SK 010–Wear Out av Iria De la Pena och Miguel Huelga

TU144–Strädde av Anders Eriksson, Egil Blom, Hannes Haak och Daniel Lindberg.

Norrköping Tomten i Norrköping ligger mellan det karaktärsfulla 60-talsområdet Vilbergen och naturreservatet Vrinneviskogen. Tomten är idag starkt påverkad av den överdimensionerade leden Gamla Övägen. Uppgiften var att skapa ett område som kan omformulera vägens betydelse, och skapa en god boendemiljö och genomsläpplighet av naturen.

I Norrköping fick förslaget DX123-Delta X av Ebba Hallin och Pelle Backman första pris. IC311–Synapcity lett av Matteo Cesare Parini fick ett andra pris och projektet GO646 - Living in the Infravillas av Carlo Alberto Tagliabue, Nicola Brenna, Marcello Bondavalli och Virginia Ortalli belönades med ett hedersomnämnande.

DX123-Delta X av Ebba Hallin och Pelle Backman

Nynäshamn Tävlingstomten I Nynäshamn är en dåligt utnyttjad idrottsplats som ligger i en sänka mellan centrala Nynäshamn och området Estö. Tomten ska planeras så att de närliggande områdena knyts ihop till en helhet. Eftersom platsen hotas av översvämning kan ingen permanentbebyggelse skapas. Därför skulle uppgiften lösas genom att skapa ett varierat aktivitetsområde.

I Nynäshamn så valde juryn att premiera förslaget UT313-Skärscape av Jan Derveaux, Franz Reschke, Rita Leal, Anna Vogels och Frederik Springer med ett förstapris. Ett andrapris delades ut till IT111-Too Big Square av Gaétan Brunet, Antoine Espinasseau och Chloé Valadié.

UT313-Skärscape av Jan Derveaux, Franz Reschke, Rita Leal, Anna Vogels och Frederik Springer

Malmö Tävlingstomten ligger i området Holma i Malmö. Holma är ett 60-talsområde som låg i stadens utkant innan utbyggnaden av Hyllie tog fart. Tävlingsuppgiften bestod av att skapa ett nutida tillägg till Holma som dels kan försörja hela området socialt, men också bidra till att skapa en kontinuitet i stadsrummet.

I Malmö delade juryn ut två andrapristagare och två hedersomnämnande. Förslaget ID365-Green Grid av Karin Kjellson, Malin Dahlhielm och Anna Edblom delade andrapriset med GV111- Greenish Village av Johan Ahlquist, Urban Skogmar och Carlos Martinez. Hedersomnämnande delades ut till ZL433-Puzzling Holma av John Andersson, Simon Klamborn och Elinor Andersson samt BA585-Staging Holma av Nadine Aschenbach, Helen Runting och Maja Claesson.

 ID365-Green Grid av Karin Kjellson, Malin Dahlhielm och Anna Edblom

Ta del av seminariet "Varför måste våra gemensamma miljöer gestaltas?"

Statens konstråd driver under åren 2010 - 2012 det processorienterade regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet. Visionen för Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer är att långsiktigt stärka den arkitektoniska och konstnärliga gestaltningen av offentliga byggnader, platser och landskap. Genom att utgå från en helhetssyn som väger samman arkitektoniska och konstnärliga perspektiv med tekniska, ekonomiska och sociala målsättningar ska gestaltningsperspektivet bli ett självklart inslag i både planeringen och utformningen av offentliga miljöer.

Målsättningen med uppdraget är att utveckla nya samverkansformer som ökar möjligheterna för gestaltande yrkesgrupper som arkitekter, konstnärer, formgivare, konsthantverkare och designer att samverka med andra yrkesgrupper som ingår i plan- och byggprocessens olika faser.

Inom uppdraget genomförs ett flertal processorienterade samverkansprojekt med kommuner, landsting och fastighetsägare som ska generera goda exempel på gestaltning av offentliga miljöer och ökad kunskap om samverkansprocesser.

Frågor som ställs är: Har beställaren en egen arkitektonisk och konstnärlig vision? Hur samarbetar man i plan- och byggprocesser för att generera högre arkitektonisk och konstnärlig kvalitet? Finns en genuin kommunikation med boende och andra?

Läs mer om uppdraget här.

Den 8/11 genomfördes inom ramen för uppdraget ett kvälsseminarium i Statens konstråds lokaler i Stockholm. Medvrkade gjorde: Henrik Orrje, Statens Konstråd; Åsa Dahlin, Boverket; Krister Olsson, Riksantikvarieämbetet; Malin Zimm, Arkitekturmuseet och Maria Håkansson, forskare på Institutionen för samhällsplanering och miljö på KTH.

Här nedan är det möjligt att ta del av detta seminarium:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=FS_2BbF54Bs]

World Architecture Festival 2011 har utsett världens främsta byggnader

Varje år arrangeras World Arcitecture Festival (WAF). Årets arrangemang har genomförts i Barcelona den 2-4/11. Under festivalen utses en lång rad vinnare i olika kategorier. Slutligen utses världens bästa byggnad år 2011. Nedan presenteras årets hus år 2011, Media-ICT i Barcelona, och även de två skandinaviska vinnarna av två olika kategorier, dels norska arkitektfirman Snöhetta i kategorin Utställningsbyggnader dels svenska arkitektfirman Kjellgren Kaminsky i kategorin Exprimentel arkitektur. Världens främsta byggnad 2011: Barcelona's Media-ICT ritat av spanska arkitektfirman Cloud 9

Arkitektfirman Cloud 9's kontorsbyggnad Media-ICT blev utsett till världens främsta byggnad vid WAF. Vid prisutdelning sa Paul Finch, WAF:s festivalchef, att byggnaden var "en magnet för människor med en hel rad idéer". Den vann, sade han, för omfattningen av dess ambitioner, och eftersom det var en symbol med en fantasifull känsla för en stad.

Utöver att skapa en blandning av stora kontor, utrymme för nystartade företag och det offentliga rummet har också byggnaden utmärkta gröna meriter. Dessa mål har uppnåtts: 1. -20% CO2-minskning på grund av användningen av fjärrkyla, ren energi. 2. -10% CO2-minskning på grund av solceller taket. 3. -55% CO2-minskning på grund av den dynamiska ETFE solfilter. 4. -10% CO2-minskning på grund av energieffektiviteten i samband med smarta sensorer. Totalt 95% CO2-minskning, är Media-TIC nästan en helt koldioxidneutral byggnad.

Läs mer om byggnaden här.

Den av arkitektfirman Cloud 9 ritade byggnaden Media-ICT i Barcelona.

Norska Snöhetta vann kategorin Utställningslokal med byggnaden Norwegian Wild Reindeer Center Pavilion

Uppmärksammade norska arkitekfirman Snöhetta vann i WAF:s kategori Utställningslokal med bygganden Norwegian Wild Reindeer Center Pavilion. Byggnaden finns uppförd i Hjerkinn. Det talades myckt på WAF om denna byggnad som en potentiell vinnare av det stora priset som bästa byggnad 2011. Snöhetta vann inte detta, men byggnaden vann pris som bästa nordiska byggand år 2011 vid Arkiteturmässan i Göteborg.

Läs mer om bygganden här.

Den av norska arkitektfirman Snöhetta ritade byggnaden Norwigian Reindeer Center Pavilion

Svenska Kjellgren Kaminsky vann i kategorin Exprimentel arkitektur med "A tower of Nests"

Svenska arkitektfirman Kjellgren Kaminsky vann i katogorin Exprimentel arkitektur med förslaget A tower of Nests. Juryns motivering: ”Människan står inför en utmaning lika stor som den industriella revolutionen när den ska bygga ett hållbart samhälle. För att lyckas måste vi lära oss att leva med naturen. Kjellgren Kaminsky har föreslagit en byggnad som symboliserar en ny era av harmoni och samförstånd mellan natur och människa”.

Läs mer om förslaget här.

Det av svenska arkitektfirman Kjellgren/Kaminsky presenterade förslaget A tower of Nests