Ai WeiWei

Ai Weiwei - konstnär, arkitekt, designer, aktivist. Se hans pågående utställning på Stockholms Magasin 3!

Vi rekommenderar ett besök på konsthallen Magasin 3 i Stockholms frihamn för att ta del av den kinesiske konstnären Ai Weiweis pågående utställning. Ai Weiweis konstnärskap och aktivism, inte sällan, riktar ofta en stark kritik mot sitt eget hemlands regim. Denna kritik har gjort att han misshandlats, blivit fängslad, tvingats betala enorma bötesbelopp och för närvarande lever instängd utan möjlighet att få lämna sitt eget land eller att kommunicera med omvärlden. Ai Weiwei arbetar även som arkitekt och i hans konst har han ofta fokus på stadens utveckling och inte sällan särskilt avseende hans egen hemstad Beijing

Om konsthallen Magasin 3 Magasin 3 i Stockholm är en privat konsthall inriktad mot samtidskonst som i år fyller 25 år. Målsättningen för konsthallen har varit att stödja konstnärlig verksamhet och aktivt medverka i vårt samhälle genom att introducera och presentera konstnärskap. Ofta har Magasin 3 skapat möjligheter för utställande konstnärer att producera nya verk, de verken utgör kärnan i konstsamlingen som totalt består av nästan 600 verk. Sedan starten finns verksamheten i ett av de gamla lagerhusen från 1930 i Stockholms frihamn med en utställningsyta på cirka 1500 kvm. "Hard to find, easy to love" som de själva beskriver det i sin reklam.

Magasin 3:s lokaler finns i Stockholms frihamn.

Utställning med kinesiske konstnären Ai Weiwei på Magasin 3 Den kinesiske konstnären Ai Weiwei presenteras i sin första utställning i Sverige på Magasin 3 under våren 2012. Utställningen pågår 3 februari - 10 juni. Ambitionen är att presentera Ai Weiwei för den svenska publiken och att göra hans röst hörd i Stockholm. Det sker dels genom utställningen men också genom olika samtal under våren samt inte minst via Magasin 3 webbsida. I utställningen finns också ett flertal böcker i en särskild läshörna. Tyvärr har inte Magasin 3 kunnat, som de tidigare ofta gjort, låta den aktuella konstnären göra något specialdesignat verk för magasinslokalerna i Stockholm - eftersom Ai Weiwei för närvarande har reseförbud. Däremot så mötte Magasin 3:s intendent Tessa Praun konstnären Ai Weiwei hösten 2010 i Peking för att tillsammans påbörja arbetet med utställningen. I samband med vernissaget så hade de också en konversation via Skype, trots att han egentligen är förbjuden att kommunicera med omvärlden.

Utanför Magasin 3, reklam för utställningen med Ai Weiwei 

Ai Weiwei - kort biografi Ai Weiwei föddes 1957 och är son till poeten Ai Qing och konstnären Gao Ying. Familjen straffades samma år 1957, när en av faderns dikter tolkades som kritik mot ledaren Mao Zedong. Familjen tvingades att flytta från Beijing ut på landsbygden, där de levde i ett slags arbetsläger. Först år 1975 kunde familjen återvända till Beijing. Uppväxten under mycket svåra förhållanden har helt naturligt haft en stor inverkan på Ai Weiweis konstnärskap. Ai Weiwei utbildade sig på Beijings filmskola 1977-1981, och deltog i konstnärliga protester mot den kinesiska regimen i slutet av sina studier och dömdes till femton års fängelse men fick, efter påtryckningar från USA, lov att lämna landet. Därefter levde han i New York i en slags exil i perioden 1981-1993, där han gjorde sin första utställningar. Ai Weiwei återvände till Kina 1993, efter det att fadern blivit allvarligt sjuk och har levt i Beijing sedan dess. Ai Weiwei har drivit flera kampanjer för yttrandefrihet och mot korruption i Kina.  I april 2011 greps Ai Weiwei på Beijings flygplats, sattes i fängsligt förvar och var under 81 dagar arresterad på okänd ort. Detta ledde till en omfattande internationell protestkampanj. Han frigavs i juni 2011, men med reseförbud från Peking och med förbud att kommunicera över Internet. Ai Weiwei räknas sedan många år som en av de mäktigaste personerna inom konstvärlden.

Ai Weiwei - även arkitekt År 1999 ritade Ai Weiwei sitt eget ateljé- och bostadshus i Peking. Året efter ritade han också lokalerna för sitt galleri China Art Archives and Warehouse (CAAW) i samma område. Han grundade 2003 formgivnings- och arkitektfirman Beijing FAKE Cultural Development som har ett 20 tal anställda och har ritat en mängd områden, byggnader mm. Han anlitades bl.a som konstnärlig konsult i samband med ritandet av den olympiska huvudbyggnaden det sk Fågelboet, även om han han i efterhand kritiserat det olympiska arrangemanget.

Olympiska stadium i Beijing, det sk fågelboet, där Ai Weiwei var involverad som konstnärlig konsult

Ai Weiwei konst - några nedlslag med särskilt fokus på stad och stadstveckling Utställningen är mycket stark och innehåller ett flertal olika verk. Ai Weiweis konst utgår ofta ifrån den kinesiska förrevolutionära historien, dess kultur och hantverk. Han använder gärna ikoniska föremål med stort kulturellt eller symboliskt värde för kineser och hanterar dem sedan medvetet utan hänsyn till deras värde eller ursprungliga funktion. Verken kan ses som kommentarer till den maoistiska kulturrevolutionens förakt för det förgångna men även som ett sätt för Ai Weiwei att göra upp med konventionella uppfattningar om och värderingar av kultur. De för utställningen valda verken kretsar alla kring Kinas plats i världen, massproduktion och global varuhandel.

En världskarta utskuren i bomull, så högt staplad att den skulle falla omkull om man la på fler lager. Produktionen av bomullslagren gjord i en av de kinsesiska städer som idag exporterar mest kläder till övriga världen, "Made in China".  

Vi vill här gärna också särskilt lyfta fram några av konstverken som har särskilt fokus på stadsutveckling. På en vägg i utställningen projiceras videoverken "Beijing - the second ring"; "Beijing - the third ring" & "Beijing 2003". Videoverken om the second and third ring är dokumentationer över de två motsatta vyerna över trafikflödet från 33 respektive 55 broar utmed den andra och tredje ringleden i Peking. Videon över den andra ringen är enbart inspelad molniga dagar, medan videon över den tredje ringen enbart är inspelad soliga dagar. De bägge ringlederna är viktiga strukturella inslag i Peking. De runda motorvägarna reglerar organisationen av den urbana strukturen. Videon registrerar det aldrig sinande flödet av trafik, den moderna stadens framväxt och den urbana verklighet som definiererar Peking idag. Mitt i mellan dessa bägge urbana videor med snabb trafik finns videoverket "Beijing 2003". En mycket långsam video som systematiskt dokumenterar en mängd mindre gator i Beijing inom ramen för bla de bägge ringlederna. Videon är hela 150 timmar lång! Mycket av det som syns i videon finns inte längre utan har ersatts i den snabba stadsutvecklingsprocess som pågår för närvarande i Peking. Ai Weiwei är inte motståndare till utveckling, men verkar samtidigt vilja att utvecklingen ska ta ett avstamp utifrån/ med en respekt för det som är miljöns/stadens historia.

Ögonblicksbild av videoverken "Beijing - the second ring"; "Beijing - the third ring" & "Beijing 2003".

Foto över bl.a karta som beskriver indelningen av Beijing för videofilmning av det 150 timmar långa videon för Ai Weiwei konstverk "Beijing 2003". Courtesy the artist and Galerie Urs Meile, Beijing-Lucerne

I stillbildsverket "Chang´an Boulevard" har Ai Weiwei tagit foton längs den 45 kilometer långa Chang´an Boulevard,  som sträcker sig från öst till väst i Beijing. Hela videoverket består av 608 enminutsbilder och visar foton av det urbana landskapet. Verket poträtterar Beijing som en organisk enhet, fångar stadens rytm, dess sociala struktur, stadsbild, socialitiskt planerade ekonomi, kapitalitiska marknad, politiska maktcentrum, komersiella byggnader och industriella enheter som delar upp staden i olika fragment längs Chang´an Boulevard.

Ai Weiwei "Beijing: Chang' an Boulevard", 2004 video Courtesy the artist and Galerie Urs Meile, Beijing-Lucerne

Avslutningsvis från utställningens kanske mest fascinerade verk, "Sunflower Seeds". En hög med solrosfrön. Eller rättare sagt det är inte solrosfrön utan gipsavgjutningar som individuellt målats. Totalt 1600 personer var engagerade med att måla dessa solrosfrön under 2,5 år. De som var engagerade kom från en stad, Jingdezhen, som i Kina är särskilt känd för sitt hantverkskunnande när det gäller gipsmålning. Verket sätter ljuset på individen som alltid utgör en nödvändig del av massan.

Ai WeiWeis "Sunflower Seeds"