Äppelträdgården

Och vinnaren av Sveriges Arkitekters pris år 2011 är....

Sveriges Arkitekter delar årligen ut priser. Årets priser delas ut tidigare idag den 11/11 i samband med Arkitekturdagen på Stockholms Universitet. Följande priser delades ut: -Kasper Salin-priset -Bostadspriset -Sienapriset -Guldstolen -Årets arkitekturkritiker

Kasper Salin priset 2011: Station Triangeln, Malmö

Station Triangeln i Malmö fick Kasper Salin-priset 2011. Den finaste utmärkelsen för byggnadsverk av hög arkitektonisk klass i Sverige som delas ut en gång om året. Juryns motivering: Station Triangeln i Malmö tilldelas Kasper Salin-priset 2011 för ett ovanligt konsekvent genomförande av en tydlig och insiktsfull arkitektonisk idé. I en storskalig infrastrukturs möte med staden skapas en ny typ av rum och ljusflöden som underlättar möten mellan människor. Arkitekt för verket är KHR AS arkitekter och SWECO Architects AB genom designansvarig arkitekt Nille Juul Sørensen och uppdragsledare Lars Lindahl på uppdrag av dåvarande Citytunnelprojektet.

Station Hyllie, vinnare av Kasper Sahlin priset 2011

Bostadspriset år 2011: Atriumradhusen Äppelträdgården i Göteborg.

”Ett inspirerande exempel på komplettering av ett miljonprogramsområde”, skriver juryn i sin motivering. Bostadspriset togs emot gemensamt av byggherrens representanter Magnus Borglund från White Arkitekter och Sven Steen från FO Peterson & Söner som byggt tillsammans. Arkitekterna SAR/MSA Mikael Stenqvist och Thomas Landenberg närvarade också.

Atriumradhusen Äppelträdgården i Göteborg, vinnare av Bostadspriset år 2011

Sienapriset år 2011 - Stortorget, Gävle

Stortorget i Gävle får årets Sienapris för bästa offentliga miljö. Juryn motiverar sitt val med att ”omdaningen har gjorts med ett stort grepp passande för den stora uppgiften, vilket har gett gävleborna ett centralt stadsrum med stark egen identitet … präglat av både aktualitet och hållbarhet”. Arkitekt är Andersson Jönsson Landskapsarkitekter genom landskapsarkitekt LAR/MSA Anders Jönsson på uppdrag av Gävle kommun.

Nya Storttorget, Gävle - vinnare av Sienapriset år 2011.

Guldstolen år 2011: stolen Ru Chair.

Årets Guldstol i kategorin produkt går till stolen Ru Chair. Juryn skriver i sin motivering att ”med sin nätta och diskreta profil är Ru Chair både nyskapande och upplyftande egensinnig”. Office for design genom Shane Schneck är stolens designer. HAY har producerat.

Årets arkitekturkritiker år 2011: Per Wirtén

Till årets arkitekturkritiker har juryn utsett Per Wirtén ”för hans förmåga att med en kombination av personligt tilltal och fakta göra ytterstaden synlig för alla”. Per Wirtén gav år 2010 ut boken "Där jag kommer ifrån - kriget mot förorten".

Per Wirten, här i samband med en diskussion om samrådsförslaget Arkitektur Stockholm på Färgfabriken tidigare i år. För mer information om detta möte, läs Planeringsbloggens inlägg här.