FFS Informerar: En stolt förening firar 70 år!

I år, 2017, är det jubileumsår för Föreningen för Samhällsplanering. Föreningen bildades 1947 i ­samband med antagandet av ny planlagstiftning. Föreningens syfte var då som nu att debattera aktuella frågor och främja nät­verkande mellan de som arbetar med ­samhällsplanering och stadsbyggnad och som samlar många olika discipliner. Under jubileumsåret vill vi lyfta högaktuella frågor inom parollen ’Vitsen med Planering’ och främja en debatt ­genom att bidra med olika perspektiv som kan belysa aktuella utmaningar på ett konstruktivt och informativt sätt. Vi vill uppmärksamma vikten av en kunskapsbaserad och välgrundad planeringspraktik och vi ser att alla verk­samma inom planeringsprofessionen har en oerhört central och viktig roll i Sveriges kommande samhällsbyggande. 
Vi står inför ett ökat bostadsbyggande men med det följer också andra omfattande investeringar i infrastruktur, arbetsplatser, utbildning, kultur, parker, service och industrier etcetera. Detta byggande behöver också ta sig an klimatförändringar och ökande sociala klyftor i samhället. Det är ingen enkel uppgift, men kommande investeringar bör ses som en möjlighet. 
Föreningen för Samhällsplanering kommer under jubileumsåret driva debatt på många håll så välkomna att ta del av arrangemang och diskussioner runt om i landet genom våra lokalavdelningar, i samarbete med andra föreningar och förhoppningsvis med en nationell konferens till hösten. Håll utkik på vår hemsida , i kalendariet, genom e-plan och andra kanaler efter vad som händer i närheten av dig. Inte minst så erbjuder tidskriften PLAN en arena för diskussion, omvärldsanalys och kunskapsinhämtning. Se till att du är medlem 2017 så du inte missar något under detta händelserika jubileumsår!

Ann Legeby
Ordförande i Föreningen för Samhällsplanering