Ledare: Akuta lägen kräver inte bara SNABBA svar

När vi om fyrtio år tittar tillbaka på årsskiftet 2015/2016 så minns vi det möjligtvis som tiden då de internationella klimatavtalen på allvar började formuleras men också som tiden då (ev) ytterligare en stormakt fick en galenpanna till ledare och ett flertal fruktansvärda, humanitära katastrofer utspelades. Det finns alltså många anledningar till att göra ett temanummer om Akuta situationer. Alla dessa händelser berör på ett eller annat sätt Sverige, men den här gången är de mer närvarande än på länge och det är inte omöjligt att just detta årsskifte kommer beskrivas som en brytpunkt i svensk samhällsplanering. Den akuta händelse som sannolikt kommer ha störst inverkan på denna brytpunkt är de internationella konflikter som för lång tid framöver kommer påverka både EU och Sverige, inte minst genom omfattande flyktingströmmar från såväl Syrien som Afghanistan.

Detta läge där solidaritet och medmänsklighet är viktigare än någonsin sammanfaller också med en ny politik för bostadsbyggande och planering. Och här är det intressant att både prata om hur vi bygger bostäder för nyanlända i akut behov, likväl som hur vi planerar för både bostäder och arbete för alla på lång sikt. Kan det vara så att det finns andra lösningar än de som erbjuds av politiken, där svåra frågor fortsätter att mötas med enkla och snabba svar? Jag vill gärna tro det och anser att det här numret tar upp en del alternativa svar. Vi får bland annat beskrivet för oss om hur det lokala engagemanget i Afghanistan utgör en nationell strategi för att hantera akuta lägen, vi får höra om värdet av planberedskap i en krympande kommun som plötsligt växer, vi får ett historiskt perspektiv på bostadsbyggandet i Sverige och vi får möta en urbaniseringsprocess i ett sönderbombat Aleppo.

Så även när läget är akut behöver samhällsplaneringen, oavsett nationalitet, alltid agera. Ibland som ett görande och ibland mer strategiskt, ibland genom att verka inom ramen för de verktyg vi har och ibland genom nya innovationer och angreppssätt. Oavsett vilket så är det alldeles säkert att vi på PLAN kommer fortsätta bevaka och beskriva så mycket vi kan av samhällsplaneringens breda ämnesfält. Inte minst i nästa nummer där vi fortsatt ser tecken på en brytningstid, med temat Markpolitik.

Du missar väl inte att bli medlem?

/Björn