Ljusdesign och ljuskonst i stadsbilden

För femton år sen bestämde sig Alingsås kommun att deras vackra stad behövde synliggöras även i mörker. Det var början på en resa som idag är en besöksindustri, ett kreativt och utforskande utvecklingsarbete och ett internationellt nätverk. Kjell Hult, utvecklingschef på kommunen berättar hur en ljusfestival/-workshop startade, togs emot och lever vidare genom ledorden: Education - Exhibition - Event.

Kjell Hult är Utvecklingschef, Alingsås kommun

Början på en spännande resa

Alingsås kommun har en lågskalig, vacker och traditionsrik stadsmiljö, främst från sent 1800-tal. För 15 år sedan beslöt vi som var, och är, ansvariga för stadsplaneringen i Alingsås att denna vackra miljö skulle kunna kompletteras med ett ytterligare fokus: nattmiljön. Det slog oss att svensk stadsplanering i första hand, för att inte säga uteslutande, fokuserade på hur staden såg ut i dagsljus. Alla detaljplaner, alla gestaltningsskisser, avsåg hushöjder, takvinklar, färgsättning, gatubredder, mm. Mycket lite om gatu- och parkbelysning, och då mest ur teknisk synpunkt: ljusstyrka, belyst yta, etc. Inget om upplevelse av ljus i mörker, inget om nattens gaturum, inget om nattens landmärken, inget om bostads- eller skyltfönsterljus, inget om ljus som trygghetsfaktor, inget om ljussättning som konst i stadsrummet.

Det slog oss att svensk stadsplanering i första hand, för att inte säga uteslutande, fokuserade på hur staden såg ut i dagsljus”

Vi bestämde oss för att skapa oss själva och svensk stadsplanering en ökad kunskap och erfarenhet av ljussättning. Genom olika kontakter startade vi år 2000 en ljuszworkshop, där professionella ljusdesigners från olika delar av världen bjöds in att tillsammans med oss lokala planerare och inbjudna arkitektstudenter lära oss genom praktiska exempel. Det var i oktober. Sex olika stadsmiljöer valdes ut och sex team fick en vecka och massor av armaturer och kablar på sig att skapa var sin miljö. Det var bl a en park, en gc-väg, en kyrka, ett liten slottsliknande byggnad, flera broar.

Bilderna i artikeln visar exempel från Lights in Alingsås med olika ljusdesigners som lärare/workshopledare. I detta exempel var Reinhard Germer Workshop Head. Fotograf: Patrik Gunnar Helin

Bilderna i artikeln visar exempel från Lights in Alingsås med olika ljusdesigners som lärare/workshopledare. I detta exempel var Reinhard Germer Workshop Head. Fotograf: Patrik Gunnar Helin

När resultatet en fredagskväll visades upp var spänningen stor och en första rundvandring mycket innehållsrik med presentation av koncept och tillvägagångssätt i resp grupp. Workshop-deltagarna åkte sedan hem, men vi i Alingsås beslutade att ljussättningarna skulle få sitta uppe i två veckor innan de plockades ner. Dessa två veckor blev en formidabel publiksuccé. Folk vallfärdade runt i höstmörkret, lät sig imponeras, jämförde och kommenterade. Vi hade ingen marknadsföring, inga ordnade guidade visningar, utan allt byggde på spontant egenintresse.

Vi hade funnit en evenemangsmöjlighet. En oslipad diamant som sken i höstmörkret.

Vi stod också inför ett vägval: hur skulle Alingsås kunna bli en innovativ plats/miljö för framtidens ljusdesign? Antingen genom att ha underifrånperspektivet och utveckla workshopstanken ännu mer, alternativt ha ovanifrånperspektivet genom att beställa färdiga produktioner av duktiga konsulter/ljussättare. Vi valde det förstnämnda.

Utveckling av ett totalkoncept

Under de kommande åren utvecklades ett helt koncept för ljusdesign, genom att Alingsås tog på sig rollen att vara Europas laborativa plats för experimentell ljussättning i stadsrummet. Ledorden blev Education – Exhibition – Event.

Varje år mellan 2000-2015 har sex platser valts ut i staden, sex ljusdesigners bjudits in som lärare/workshopsledare samt ca 60 studenter från universitet /högskolor bjudits in som workshopsdeltagare.

Ljusdesigner Torbjörn Eliasson. Fotograf: Patrik Gunnar Helin

Ljusdesigner Torbjörn Eliasson. Fotograf: Patrik Gunnar Helin

Education: Ett organiserat samarbete etablerades med den internationella organsiationen PLDA (Professional Organisation of Lighting Designers) som såg till att vi fick erfarna ljusdesigners som lärare för den workshop som utvecklades mer och mer. Huvuddragen i workshop-modellen är: i mars varje år kommer årets inbjudna ljusdesigners (från PLDA) första gången till Alingsås för ett kort förberedande träff, där vi från Alingsås presenterar en slinga i staden, längs vilket det finns ett antal platser att välja mellan för att ljussätta. Efter två intensiva dagar åker dessa ljusdesigners hem med en vald plats och en konceptidé. De återkommer sedan sista veckan i september då vi i Alingsås förberett platserna, skaffat fram lämplig utrustning, provdragit kablar, etc. Plus att nu dyker studenterna upp. Dessa är oftast arkitekt- eller designstuderande från högskolor runt om i världen som via våra nätverk (webbplats, specialutskick, mm) har bjudits in och antagits att delta i den workshop som nu tar sin form under en intensiv vecka. Veckan börjar med föreläsningar som övergår i konceptfas och avslutas med rent fysiskt arbete med att rigga installationerna. Veckan och workshopen avslutas med stor invigning av de nyskapade ljusinstallationerna.

Exhibition: Med start invigningskvällen tar nu en femveckors utställning av ljusdesign vid. Det är resultaten av workshopen som presenteras. Tanken är att på detta sätt skapa en mötesplats för spännande, experimentell ljussättning av det offentliga rummet. Varje ljusinstallation-plats har fått en informationstavla med förklaring av designidé, gestaltning, armaturer, mm. Inbjudningar har gått ut till stadsplanerare, arkitekter, ljusdesigners och armaturtillverkare i hela världen. Professionell fotograf har anlitats som dokumenterar och laborerar med inspirerande bilder på hur man kan planera nattens stadsrum.

Event: Under utställningsveckorna växer ett helt event fram. Specialutbildade guider erbjuder allmänna, respektive professionella turer. Konferens och småseminarier hålls. I år genomfördes mer än 350 guidade turer längs den ljus-slinga som finns publicerad på

Workshop Head Anna Sbokou. Fotograf: Robert Persson. 

Workshop Head Anna Sbokou. Fotograf: Robert Persson. 

kartor i staden. Vi kunde räkna in drygt 87 000 personer längs slingan. Alla restauranger och kaféer har speciella ljus-menyer och ljusbullar. Hotellen är fullbelagda hela dryga månaden. Handeln har speciella Light-night-shopping. Kyrkan ger ljuskoncerter. Idrottsklubbar arrangerar ”Running Lights”. Kort sagt: dystra oktober är årets bästa turist-/besöksnäringsmånad i Alingsås!

Utvärdering

Den utveckling som beskrivits har hela tiden varit ett kommunalt projekt. Huvudsyftet har hela tiden varit, och är fortfarande, att lära sig ljussättning i offentliga rummet. Vi kan se att vårt exempel fått stort genomslag och fått avspeglingar på många sätt. Framför allt har svensk stadsplanering blivit mycket bättre på ”nattplanering”, vilket är glädjande. Vi har själva i Alingsås krav på ljusredovisning i nya bostadsbyggnadsprojekt. Men PBL-mässigt finns mycket kvar att göra. Det pågår forskning kring hur ljussättning skall kunna appliceras formellt i regelverken. Även internationellt ser vi en kraftfull ökning av ”Master plans of Light”, även om det oftast är beställningverk från konsultföretag.

Ljusdesigner Amar Deep Dugar Fotograf: Patrik Gunnar Helin

Ljusdesigner Amar Deep Dugar Fotograf: Patrik Gunnar Helin

Det är intressant att evenemangsdelen har utvecklats så kraftigt. Detta har ju aldrig varit huvudsyftet, utan kommit som ett resultat av de spännande och fantastiska ljussättningarna. En hel bransch – besöksnäringen – har flera gånger, faktiskt, identifierat och lovordat förmågan av Alingsås att skapa och utveckla en ”innovativ besöksmålsprodukt”.

Fotograf: Robert Persson

Fotograf: Robert Persson

Jag avslutar med att nämna tre nyckeltal som beskriver vårt övergripande syfte och vart vi har kommit idag:

100 professionella ljusdesigners har lett workshops i Alingsås.

1000 studenter från olika bakgrund och universitet/högskolor har deltagit i dessa workshops.

1 000 000 besökare har tittat på ljusinstallationer i stadsrummet i Alingsås.

Kjell Hult, Utvecklingschef, Alingsås kommun