Tema: Klimatanpassning

Det här är ett globalt temanummer, för att använda Erik Swyngedouws ord för den nya ekonomin. Vi rör oss mellan globala förutsättningar och strukturer till lokala och regionala anpassningar. Jag hoppas ni uppskattar detta upplägg även om delar av det är på engelska. Vår stilla förhoppning är att detta tema ska bidra till att problematisera och tänka innovativt kring en av vår tids viktigaste samhällsutmaningar, anpassningen till klimatförändringarna.
För att hantera detta globala skifte krävs nytänkande i byggandet och hur vi löser tillsynes vardagliga infrastrukturfrågor på nya sätt. Det ställer kort och gott krav på hur vi planerar våra städer och regioner lokalt för att möta nya förutsättningar globalt.
I följande artiklar får vi en bild av hur klimatanpassningen kan se ut och hanteras. Och även om det är formen som framstår som lösningen (eller problemet) så är klimatanpassningen lika mycket en fråga om processer. Det landar till slut i Emilie Gullbergs (SKL) fråga; Vem ansvarar för klimatanpassningen? Även om Gullberg adresserar kommuner, landsting och stat så är frågan lika relevant för individen, grannskapet, gemenskaperna, politikerna, fastighetsbolagen, byggherrarna och planerarna. Kravet på klimatanpassning skapar ett stor behov av ansvarstagande och samordning mellan alla parter.

Illustration: Malin Bosaeus

Illustration: Malin Bosaeus