Det är dags att mjuka upp kanterna

Så blev det helt plötsligt semestertider. Det är dags för vila, umgänge och lek efter en kall och regnig vår i högkonjunkturens tecken. Även meteoro­logiskt är det dags för högtryck. Men när den efterlängtade värmen snart är här är det en sak som är säker; det globala vädret är inte lagom. Just nu flyr människor sina hemländer till följd av klimatförändringarna, städer utsätts för livshotande värmeböljor och här i Sverige leder översvämningar till segdragna fejder mellan enskilda medborgare och
kommuner. Listan på klimateffekter orsakade av extremt väder kan göras lång och med det riskerar samhället att bli en hård plats.
Därmed blir frågan om hur vi mjukar upp kanterna allt viktigare. Med det menas inte att vi ska eftersträva stadsutglesning eller diffusa rum, utan det är snarare en efterlysning om hur vi ska bygga städer och utveckla landsbygden, på en strategisk regional nivå så att vi lång sikt skapar en anpassad, inkluderande och mångfacetterade struktur i allt från de enskilda stadsrummen till de regionala strategierna för landsbygden. Är det mer grönyta, eller mer genomtänkt och mångfunktionell grönyta som vi eftersträvar? Är det strandnära boenden eller riskanpassade skyddszoner som ska prioriteras? Är det högre hus och större täthet, eller fler gemenskaper och smartare tillväxt som är målet? I alla dessa vägval blir planerarens dagliga beslut till små mikroavgöranden för vilken stad och landsbygd vi går emot. Eller för att citera något av de studentflak som snurrat runt i Stockholm på sistone: Framtiden är vår! 
Efter sommaren träffas vi igen för att bland annat ifrågsätta detta nyinstiftade högmod. Då med tema Kunskap: Vad vet vi, hur utvecklas kunskap och vem är planeraren? Men glöm inte bort solglasögonen när ni ligger där i hängmattan. Vi är ju måna om er förmåga att se planerarsverige med klaraste möjliga blick efter semestern. Inte minst för att vi önskar att ni fortsätter skicka in era debattinlägg. Vi vill höra fler av era röster, vi vill se, och ge, fler av era perspektiv. Och på så vis hela tiden förbättra #tidskriftenplan. Tack för era bidrag på förhand!

Glad sommar,
Björn