FFS nyårslöften år 2015

En ideel förening, som Föreningen för samhällsplanering (FFS) är, styrs naturligtvis verksamhetsmässigt utifrån årsmöten. Vi har dock valt att de senaste åren skriva ned några nyårslöften inför det kommande året. Sådant som vi redan nu kan se, eller som vi kan utgå kommer att ske inom FFS. Våra nyårslöften för år 2015 framgår nedan. Hjälp till att uppfylla dessa löften genom att fortsätta vara medlem eller bli medlem i FFS. Gott nytt år!

Tidskriften PLAN och ePLAN – sex stycken nya nummer av PLAN och tio nummer av ePLAN

Denn nya organisation för framtagande av PLAN/ePLAN är på plats sedan ett år tillbaka. De har dragit slutsatser och diskuterat med FFS råd och inom redaktionen/redaktionskommitten. Det blir en fortsättning med sex stycken nummer av tidskriften PLAN även under 2015, allt för att få den ännu mer aktuell och kunna fungera som ett debattforum. Det blir ett teman för de olika numren, det första kommer att ha temat "processer".

FFS ePLAN kommer i likhet med år 2013/2014 att utkomma med 10 st nummer, håll utkik på ditt epostkonto den 20:e i varje månad.

En ny redaktion för FFS sociala medier tar tag i utvecklingen under år 2015

FFS sociala medier i form av webb, blogg och facebook har under flera år saknat en samlad redaktion och har inte layoutmässigt/tekniskt hängt med i utvecklingen. Vi har nu muntligt klart med en ny redaktion och vår ambition är att det under år 2015 ska ske en rejäl förbättring.

Fler lokala seminarier, mötesplatser och snick-snack under år 2015

Ambitionen blir att under 2015 kunna komma upp i samma höga nivå som under de senste åren då vi arrangerat mellan 20-25 lokala mötesplatser, men också att försöka arrangera fler mötesplatser i nya städer för att på så sätt uppmärksamma fler på FFS verksamhet. Vi hoppas också att bli ännu bättre att koppla samman lokala arrangemang med PLAN:s olika temanummer.

EU projektet Special fortsätter att vara i en aktiv fas år 2015

FFS ingår i EU projektet Special som behandlar energi och planering. Detta projekt fortsätter att befinna sig i en mera aktiv fas även under år 2015, och vi hoppas att ni har möjlighet att ta del av deras utbildningar. Mer information om Special finns här.

SPECIAL-logotyp
SPECIAL-logotyp

Justerade villkor för utdelning av Pelle Holms resestipendium

FFS instiftade i samband med sitt 40 års jubileum ett resstipendium, Pelle Holms resestipendium. Det har under många år inte utdelats. Vi har under år 2014 påbörjat arbetet med att se på möjligheterna att återigen kunna påbörja ett utdelande av stipendiet år 2015 i samband med att Pelle Holm skulle ha fyllt 100 år. Pelle Holm var bl.a. redaktör för FFS tidskrift PLAN under perioden 1947-1969, och är också FFS hedersordförande. Mer info om stipendiet finns här.

Ett nytt kansli för FFS under år 2015

Under år 2014 har det varit mycket fokus på att hitta en ny kanslifunktion för FFS. Vi kommer att inom kort återkomma med mer information om detta. Även om det varit mycket arbete 2014, så kommer det att behöva fortsätta under 2015 för att se till att alla rutiner fungerar.

Fortsatta aktiviteter för att säkerställa FFS ekonomi under 2015: Fler medemmar och fler partners

Det har visat sig att trots en bra verksamhet så räcker det numera inte till för att rekrytera nya medlemmar, utan vi måste också göra mera utåtriktade aktiviteter. Under 2013 och 2014 har vi bedrivit något som kallats för FFS+1, att varje medlem ska försöka värva ytterligare en medlem. Mer information finns här. Men vi kommer att behöva fortsätta med denna typ av arbete även år 2015.

Vi har under år 2014 lyckats få allt fler som stödjer oss via det vi kallat för FFS partners , vilket är mycket glädjande. Vi kommer att utveckla även detta erbjudande på olika sätt under år 2015.

Gott nytt år!

Med detta inlägg tackar vi för i år och önskar er alla ett gott nytt år.