FFS julklappslista: hjälp att värva fler FFS medlemmar

Utvecklingen av samhällsplaneringen och planerarrollen står aldrig still. Föreningen för samhällsplanering (FFS) verksamhet håller därför på att uppdaterats. Nu vill vi ta ytterligare ett steg och vässa vår verksamhet, men för det behöver vi bli fler medlemmar. Medlemsrekryteringskampanjen FSS+1 innebär att varje medlem tar ansvar för att rekrytera en till medlem. En liten insats från många kan ge stor effekt. Värva din arbets- eller studiekollega, eller varför inte se till att din arbetsplats blir organisationsmedlem genom att börja prenumerera på tidskriften PLAN. FFS julklappslista är inte lång, och består bara av en punkt: hjälp att värva fler medlemmar. Hjälp oss att få vår julklapp! Är du inte medlem ,men vill bli det så hittar du all information här.

ffsplus1

Detta har vi fokuserat på under 2013-2014
  • Utveckla tidskriften PLAN:s sex stycken årliga nummer ges ut vid sex separata tillfällen dvs inte ha två stycken dubbelnummer
  • Startat upp ett digitalt nyhetsbrev, ePlan, som kommer 10 ggr/år
  • Sett över redaktion/redaktionskommitte för tidskriften Plan/ePlan
  • Givit ut en bok om svensk samhällsplanering på engelska
  • Fokuserat på att kunna skapa en ny kanslifunktion (mer info kommer!)

 

Detta vill FFS göra vid en förbättrad ekonomi

Som ideell förening styrs verksamheten ytterst genom föreningens årsmöte, men på önskelistan står bl.a. att:

  • Utveckla våra sociala medier ytterligare genom att forma en ännu starkare organisation för detta. I första hand så ska en ny webb lanseras, där också nuvarande blogg integreras
  • Digitalisera alla tidigare utgivna nummer av tidskriften PLAN dvs från 1947 och framåt, och göra dem digitalt tillgängliga förr FFS medlemmar
  • Utveckla våra lokala verksamheter genom ytterligare ekonomiskt stöd samt starta upp ytterligare lokal verksamhet där FFS idag inte finns
  • Skapa möjligheter till nationella konferenser, studieresor samt återuppta utdelningen av Pelle Holms resestipendium
  • Ytterligare stärka samspelet mellan FFS olika basverksamheter dvs PLAN/ePLAN-Sociala medier-Lokal verksamhet