PLAN nr 4 "Planeringens politik"

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) tidskrift PLAN nr 4 år 2014 har skickas ut till er FFS medlemmar. Temat för detta nummer är “Planeringens politik”. Är ni inte medlemmar i FFS och vill läsa detta nummer, se då till att bli medlem genom att klicka här. Ni kommer då också få årets tidigare nummer av PLAN direkt till er, utöver övriga medlemsförmåner som exempelvis vårt elektroniska nyhetsbrev ePLAN. Innehåll och författare i nr 4: Ledare

Nytt & Noterat

Aktuell plan

 • Polstjärnan, Göteborg

Tema Planeringens politik

Temat består av frågor till och svar från riksdagspartierna, samt efterföljande kommentar kring svaren på respektive tema. Temaområden och kommentatorer:

 • PBL och planeringssytemet. Kommentar av Gösta Blucher
 • Jämställdhet och jämlikhet. Kommentar av Gunnel Forsberg
 • Bostäder. Kommentar av Tobias Olsson
 • Landsbygdsutveckling. Kommentar av Josefina Syssner
 • Vård och omsorg. Kommentar av Kerstin Kärnekull
 • Barn och skola. Kommentar av Suzanne de Laval
 • Transportinfrastruktur. Kommentar av Karolina Isaksson
 • Arbetsplatser och handel. Kommentar av Sandra Zätterström

Intervju

 • Björn Bergman, VD Svenska stadskärnor

Recension av böcker

 • Ola Anderssons Hitta hem recenceras av Emy Lanemo
 • Tyke Tykessons Hus i Malmö - en arkitekturguide, recenceras av Björn Ekelund
 • SR P1 Sommar recenceras av Fredrik Reinius

Debatt

 • Som det vore krig, om ett svenskt kulturarv i fritt fall. Peter Sörensen

PLAN nr 4 2014_Justerad