FFS styrelse och dess fokus år 2014

I samband med årsmötet i Umeå den 28 mars så valdes en ny styrelse för FFS. Igår, den 14/5,  genomförde styrelsen sitt första möte. I detta blogginlägg presenteras styrelsen översiktligt, vi berättar lite mer om vad vi valt att sätta fokus på under år 2014 för att yttterligare utveckla FFS. Ni kan också se hur vi resonerar kring arbetssätt och vår kommande möteskalender. Styrelsen 2014

Ordförande:

 • Bengt Andersson, strateg, Södertälje kommun

Ledamöter redan valda vid årsmötet 2013 på två år dvs även år 2014:

 • Gunnar Persson, planchef, Göteborg stad
 • Lars Westin, professor, CERUM, Umeå Universitet
 • Jannica Schelin, processledare, Norrköpings kommun
 • Moa Tunström, forskare KTH, Stockholm

Ledamöter för perioden 2014-2015:

 • Anna Stenlöf, konsult, Göteborg (omval)
 • Hans Ekström, riksdagspolitiker, Stockholm (omval)
 • Maia Rostvik, studerande, Stockholm (omval)
 • Eva Wikström, gatu- och trafikchef, Piteå (nyval)
 • Kerstin Larsson, konsult, Göteborg (nyval)
 • Olof Karlsson, planarkitekt, Botkyrka (nyval)
 • Martin Storm, samhällsbyggnadschef, Torsås (nyval)

Ständigt adjungerade till styrelsen:

-       PLAN:s redaktör: Björn Ekelund

-       Lokalavdelningarnas ordförande: Umeå: Royne Söderström; Stockholm-Mälardalen: Katarina Fehler; Väst: Anna Stenlöf; Sydost: Susana Pesce; Syd: Anna Hamberg

Styrelsens fokus år 2014

Styrelsens enades om att tillsammans driva några saker under år 2014 i sk. arbetsutskott:

1)      Tillsätta en ny redaktion för FFS sociala medier med uppgift att skapa bla en ny webb (annons har redan varit ute i bla PLAN, och vi har fått in ansökningar från mycket kompetenta sökande som vi för samtal med)

2)      Ny kanslifunktion (De vill själva ha avlösning)

3)      Rekrytering av

 1. Nya medlemmar, fortsätta medlemsrekryteringskampanjen FFS+1 även år 2014
 2. Fler FFS partners, stödja ansvarige Mats J Lundström med detta

4)      Se över möjligheten att återigen ge ut Pelle Holms resestipendium (Pelle Holm skulle ha fyllt 100 år 2015)

5)      Se om vi har möjlighet att arrangera en nationell konferens för nya politiker ca februari/mars 2015 (förslag från FFS råd)

Styrelens /arbetsutskottens möten

En idé om mötesstruktur, utifrån idéen ovan om att flera mindre arbetsutskott:

 • April/Maj: Styrelsemöte
 • Maj/Juni: Arbetsutskott
 • Augusti/September: Styrelsemöte
 • Oktober/November: Arbetsutskott
 • November/December: Styrelsemöte
 • Januari/februari: Styrelsemöte (inför årsmöte)
 • Februari/Mars: Årsmöte

Styrelsemöten bestämdes till 28/8 kl 13-16 med efterföljande middag, 20/11 kl 13-16, 5/2 kl 13-16