Inför FFS årsmöte - en sammanfattning

Föreningen för samhällsplanering (FFS) genomför sitt årsmöte den 26/3 i Umeå. I detta blogginlägg ger vi en översikt av några av de viktigaste punkterna vid årsmötet:

 • Verksamhetsberättelse 2013
 • Revisionernas rekommendation
 • Valberedningens förslag

Fullständigt material finns att ta del av här.

FFS verksamhetberättelse 2013

Omfattande verksamhet 2013

Föreningen för samhällsplanering (FFS) verksamhetsberättelse för år 2013, det 66:e året i föreningens historia. Några sammanfattande punkter om verksamheten år 2013:

 • Tidskriften PLAN: utkom med sex stycken nya nummer, varav två dubbelnummer, med totalt över 225 sidors läsning.
 • Elektroniska nyhetsbrevet FFS ePLAN utkom med tio nummer
 • Utgivning i maj av en ny FFS bok om svensk samhällsplanering på engelska
 • Fortsatt utveckling av FFS sociala medier: Fler blogginlägg och fler facebookföljare
 • Fortsatt hög nivå på den lokala verksamheten i form av seminarier, mötesplatser och snick-snack, totalt 21 stycken lokala seminarier
 • Under året har ett fullt utfinansierat EU projekt, Special, om energi och planering startats
 • Introducerat en ny sammanhållande grafisk profil för FFS
 • Aktiviteter genomförts i syfte att förbättra FFS ekonomi: -kampanjer kring öka antalet FFS Partner och -kampanj för medlemsrekrytering: FFS+1
 • Organisationen av verksamheten har justerats. De viktigaste justeringarna har varit att -Inrättat ett råd med seniora personer som träffas en gång per år och kan vägleda i strategisk utveckling av hela FFS verksamhet -Skapat en särskild annonssamordnare som enbart ska bedriva arbete med att uppsöka potentiella partners och annonsörer. På så sätt avlastats också PLAN:s redaktion detta arbete och kan enbart koncentrera sig på tidskriften -I likhet med de senaste åren har det även fokuserats under året att bättre hålla samman de olika verksamheterna. Nu märks det att det kommit ett nytt nummer av PLAN eller arrangeras en lokal mötesplats på föreningens sociala medier -Sist men inte minst så har det skett en del personförändringar i organisationen. På egen begäran, och efter många års arbete, har nuvarande PLAN redaktion ersatts med en ny PLAN redaktion. Tack Mats J Lundström, Charlotta Fredriksson och Björn Alfredsson för allt ert arbete, och lycka till den nya redaktionen: Björn Ekelund, Malin Marntell, Anton Sjöblom samt Eric Palmér. I samband med detta har också en ny redaktionskommitté bildats.

Ekonomi: +38 kkr år 2013

Det ekonomiska bokslutet för verksamhetsåret 2013 visar på ett positivt överskott på 38342 Skr. Mer detaljerad information framgår i det bilagda ekonomiska bokslutet, med resultaträkning och balansrapport.

Revisiorernas rekommendation

Revisionsrapporten rekommenderar årsmötet att - godkänna resultaträkning och balansrapport - ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013

Valberedningens förslag

Ordförande att välja på ett år; 2014 förslag

 • Bengt Andersson omval

Ledamöter valda vid årsmötet 2013 på två år; 2013-2014:

 • Gunnar Persson
 • Lars Westin
 • Jannica Schelin
 • Moa Tunström

Valberedningens förslag till ledamöter att välja för 2014-2015:

 • Anna Stenlöf omval
 • Hans Ekström omval
 • Maia Rostvik omval
 • Eva Wikström nyval
 • Kerstin Larsson nyval
 • Olof Karlsson nyval
 • Martin Storm nyval

Revisorer, ordinarie att välja på ett år; 2014:

 • Torbjörn Backvall omval
 • Carl-Johan Engström nyval

Revisorssuppleant att välja på ett år; 2014:

 • Hans Linderstad nyval

Val av valberedning

 • Bo Aronson (sammankallande)
 • Karolina Isaksson
 • Eva Hägglund