Information om PLAN/ePLAN:s nya organisation och om PLAN år 2014

Under höst 2013 har redaktionen för FFS tidskrift PLAN succesivt förändrats. Här informerar vi om detta, samt ger också mer information om kommande nummer av PLAN och ePLAN under år 2014.

Tack Mats, Charlotta och Björn!

Mats J Lundström, som varit tidskriftens redaktör under 12 år, har på egen begäran fått avlösning. Tack Mats för allt det arbete du lagt ned på tidskriften och FFS! Samtidigt har också PLAN:s biträdande redaktör Charlotta Fredriksson, på egen begäran, fått avlösning liksom PLAN:s mångårige layoutare Björn Alfredsson. Tack också till er, Charlotta och Björn.

PLAN/ePLAN:s nya redaktion: Björn Ekelund, Malin Marntell, Anton Sjöblom & Eric Palmér

Under hösten har succesivt den nya redaktionen arbetat paralellt med Mats, Charlotta och Björn, och har nu helt övertagit ansvaret. Vi välkomnar Björn Ekelund som ny redaktör för PLAN. Björn har i sin profession dubbla roller dels på Luleå Tekniska Högskola dels som konsult på Sweco Architects. Till sin hjälp har han Malin Marntell som är biträdande redaktör. Malin återfinns på WSP Analys & Strategi och arbetar som konsult med olika uppdrag inom stadsutveckling. I redaktionen kommer även Anton Sjöblom ingå som idag är FFS ePLAN:s redaktör, och som normalt är masterstudent vid Stockholms Universitets Kulturgeografiska Institution. Ny layoutare är Eric Palmér, som både är utbildad inom formgivning och kulturgeografi. Vi önskar er lycka till i ert redaktionella arbete för vår viktiga tidskrift och vårt elektronuiska nyhetsbrfev. Kontaktuppgifter till den nya redaktionen finns här. I syfte att få den nya redaktionen att enbart fokusera på det redaktionella arbetet har vi infört en ny roll, en annonsansvarig, som ska hjälpa till med att kontakta potentiella annonsörer i både PLAN och ePLAN, se mer information nedan.

En ny redaktionskommitte för PLAN

I samband med detta så här även medlemmarna i PLAN:s redaktionskommitté setts över. Där ingår nu:

  • Josefina Syssner, Linköpings universitet
  • Krister Olsson, Riksantikvarieämbetet
  • Jeanette Berggren, Norabostäder
  • Emelie Gullberg, Sveriges kommuner och landsting
  • Örjan Wikforss, KTH/Arkitekturanalys
  • Charlotta Fredriksson, WSP
  • Mats J Lundström, KTH

Uppgifter för kommittén: Bedöma artiklar, Ge förslag till kommande teman, Ge förslag till författare, intervjupersoner, debattörer, Korta bokrecensioner, Tips och sammanfattningar till Nytt & Noterat

Teman och utgivning av PLAN under år 2014

En stor nyhet i år är att vi siktar på att utkomma med sex stycken enkelnummer. Tidigare har PLAN utkommit i två enkelnummer och två dubbelnummer. Genom detta hoppas den nya redaktionen kunna få PLAN att bli ännu mer aktuell.

PLAN nr 1: Symboler & Ideal, Datum: 27 februari

PLAN nr 2: Landsbygd i utveckling, Datum: 24 april

PLAN nr 3: Nya boplatser och boendeformer, Datum 26 juni

PLAN nr 4: Planringen i politiken, Datum 28 augusti

PLAN nr 5: Processer i planeringen, Datum: 23 oktober

PLAN nr 6: Energismart, Datum: 18 december

Utgivning av ePLAN under år 2014

Under år 2013 hittade FFS elektroniska nyhetsbrev, FFS ePLAN, formerna. Under år 2014 kommer Anton Sjöblom som redaktör ingå i den nu samlade redaktion och på så sätt ytterligare stärka samspelet mellan PLAN och ePLAN. Utgivningen av ePLAN kommer göras 10 ggr under året, normalt ca den 20:e i varje månad.

Vill du annonsera i PLAN och/eller ePLAN

Vill du nå ut till samhällsplanerare med en exempelvis ny jobbannons, en kommande konferens eller seminarium? Vi har förmånliga priser, du kan läsa mer om här. PLAN behöver få in material minst tre veckor innan utgivningsdatum, se ovan för årets nummer. Medan ePLAN behöver ha material ett par dagar innan den 20:e i varje månad. Är det något du undrar över så kontakta Mats J Lundström som numera är vår annonsansvarige för PLAN, ePLAN och FFS webb.