FFS årsmöte 26 mars i Umeå - inbjudan med program

Kallelse till FFS årsmöte har tidigare spridits. Nu finns detaljerad inbjudan klar:

Årsmöte för Föreningen för Samhällsplanering (Sverige) i Umeå 26 mars 2014

Lokal: Guitars - the museum, Vasagatan 18-20, Umeå.

Tema: Samtal och dialog för medskapande av framtidens städer.

ffs_årsmöte14_bild

Program:

12:00 Gemensam lunch, föreningen står för lunchen 95 SEK/deltagare. Under lunchen presenterar Örjan Pettersson Umeå universitets utbildningar inom samhällsplaneringsområdet. Mette Harder berättar om arkitektutbildningen

13:00 Välkomna till årsmötet. Royne Söderström, ordförande FFS Umeå, och Bengt Andersson, ordförande FFS Sverige

13:10 Umeås planering och utveckling, alla ska vara med! Elin Pietroni, planeringschef Umeå kommun

13:30 Kulturdriven tillväxt, Lars Westin, professor Umeå universitet

13:50 Södertälje planerar för tillväxt och integration. Bengt Andersson, samhällsbyggnadsstrateg Södertälje kommun

14:10 Statens konstråd berättar om regeringsuppdraget om offentliga platser. Henrik Orrje, Statens konstråd

14:30 Fika

15:00 PLANs nya redaktion berättar om förnyelsearbetet. Malin Marntell, PLANs biträdande redaktör

15:20 Guidning Guitars – The museum, ingår i konferensmiddagsavgiften om 195 SEK/deltagare, se nedan

16:00 Årsmöte. Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga på FFS webb www.planering.org from den 20 mars.

17:00 Stadsvandring med Carl Arnö, Umeå kommun

18:30 Frivillig middag på Norrlands Operan, deltagare betalar själva - förbokat för 30 personer. Norrlandsbuffé 195 SEK + dryck

Praktisk information

Umeå är Europas kulturhuvudstad 2014 och mängder av evenemang anordnas under året, bl.a Umeå Open 24-29 mars. Mer information finns på www.umea2014.se. Hotell finns på www.visitumea.se.

Den 27 mars hålls en konferens konferens om transporter och logistik: Nordic Logistic Corridor och SimLabEast-West (www.kvarken.org)

Flygresor Stockholm – Umeå avgår 08:25, 09:50, 10:40, flygresor Umeå - Stockholm avgår 18:55, 19:10, 20:20

Anmälan senast den 24 mars!

Med e-post till bengt_e_a@live.se , eller via FFS facebook