PLAN nr 1 år 2014

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) tidskrift PLAN nr 1 år 2014 har i förra veckan skickats ut till er FFS medlemmar. Temat för detta dubbelnummer är “Symboler & ideal”. Är ni inte medlemmar i FFS och vill läsa detta nummer, se då till att bli medlem genom att klicka här.  Ni kommer då också få årets tidigare nummer av PLAN direkt till er, utöver övriga medlemsförmåner som exempelvis vårt elektroniska nyhetsbrev ePLAN. Ledare om otrygga interventioner

Nytt & Noterat

Aktuell plan

 • Europan 12 Sverige

Tema Symboler & ideal

 • Symbols and rituals of democracy in urban spaces
 • Högt och lågt - om kulturmiljö och stadsutveckling
 • Kiruna stadsomvandling - omdaning av en mönsterstad
 • Makten över produktionen av stadens rum - en genusfråga
 • Rapf Erskine - mänsklig omtanke som ideal

Intervju

 • Sofia Norlin, regissör av filmen Ömheten

Recension av böcker

 • Konsten att gestalta offentliga miljöer - samverkan i tanke och handling
 • Så ökar vi bostadsbyggandet
 • Den attraktiva regionen

Debatt

 • Bo Berge: Kolinalt utnyttjande av landets resurser

PLan nr 1 år 2014