PLAN nr 4 har kommit

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) tidskrift PLAN nr 4 år 2013 har skickats ut för länge sedan, men vi har missat att berätta om detta på FFS blogg. Temat för detta nummer är “'Värdeskapande planering”. Är ni inte medlemmar i FFS och vill läsa detta nummer, se då till att bli medlem genom att klicka här.  Ni kommer då också utöver nr 1, 2-3 och 4 få årets avslutande dubbelnummer av PLAN direkt till er.

Tema: Värdeskapande planering

Erik Jannesson: Värdeskapande – ett fenomen av social, miljömässig och ekonomisk karaktär

Alexander Ståhle & Linda Kummel: Bebyggelsestrukturen påverkar attraktivitet och hållbart resande

Erik Ronnle; Värdet av miljöarbete

Kjell-Åke Holmgren: Modell för större attraktion och fastighetsvärde

Debatt

Gösta Blücher: PBL i köttkvaren,

Litteratur:

Ulf Ranhagen om The Future of Cities and Regions

Artiklar

Inga-Maj Eriksson: Rumslig regional och nationell planering i Schweiz

Mats Johan Lundström & Ulf Ranhagen: Energiutblick Europa: Erfarenheter från England och Tyskland

Aktuell plan

Wilhelmsburg Mitte, Hamburg

plan2013-4

Plan nr 4:s omslag