Välkomna till FFS bokrelease 14 maj

Den 14 maj kl 16:00- 18:00 på KTH i Stockholm lanserar Föreningen för Samhällsplanering (FFS) sin nya bok "Planning and Sustainable Urban Development in Sweden" Boken omfattar totalt över 300 sidor. I 16 kapitel förklaras bakgrunden till, innehållet i samt konsekvenserna av det svenska planeringssystemet. Dessutom presenteras 16 hållbara planeringsprojekt från olika delar av Sverige. FFS har även tidigare gett ut engelskspråkiga böcker om svensk planering, den senaste från 2001. På mångas begäran finns nu en aktuell och uppdaterad bok finns nu en aktuell och uppdaterad bok, som ger icke-svenska planerare och planerings-intresserade en introduktion till svensk samhällsplanering och stadsbyggande. Boken kommer direkt från tryckeriet och kommer att finnas till försäljning på plats (kontanter). Bokreleasen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade.  Välkommen! Upplägg 14 maj

  • Charlotta Fredriksson: Presentation av FFS nya bok Planning and Sustainable Urban Development in Sweden
  • Gösta Blücher: Maktförskjutningar i svensk planlagstiftning – då och nu
  • Mats Johan Lundström: Maktförskjutningar i brittisk planlagstiftning
  • Ulf Ranhagen: Kunskapsexport och internationell planeringssamverkan
  • Malin Marntell: Hållbarhetscertifiering av svenska stadsdelar (BREEAM Communities)
  • Diskussion + mingel med dryck och tilltugg.

Datum, tid, plats och lokal

Datum: Tisdag 14 maj Tid: klockan 16-18 Plats: KTH, Stockholm, Drottning Kristinas väg 30 Lokal: L51 (L-huset)

ffs-bok-2012