Intervju med FFS nye ordförande Bengt Andersson

I samband med årsmötet den 14/3 valdes Bengt Andersson till ny ordförande för Föreningen för samhällsplanering (FFS). Bengt har varit medlem i FFS sedan 1993 när han studerade stads- och trafikplanering på KTH. Han har varit engagerad i FFS lokalförening Stockholm Mälardalen under många år, först som ledamot av styrelsen och sedan fyra år tillbaka som ordförande. Bengt har också på senare år varit engagerad i att utveckla FFS sociala medier som ex FFS webb, blogg och facebook. - I veckan kom det färdiga och justerade protokollet från årsmötet. Så nu är det även formellt klart och dags att starta upp arbetet, meddellar Bengt Andersson.  

Arbetar till vardags på Södertälje kommun

Till vardags arbetar Bengt som samhällsbyggnadsstrateg vid Södertälje kommun, och är som sådan ansvarig för framtagandet av kommunens nya översiktsplan samt andra strategiska frågor på samhällsbyggnadskontoret. Dessförinnan har han arbetat tio år på nuvarande Trafikverk och knappt tio år som konsult med fokus på lokala och regionala utvecklingsfrågor.

Bengt Andersson

Bengt Andersson, ny ordförande för FFS. Här på taket vid sin arbetsplats på Södertälje stadshus.

Ett stort förtroende att få leda FFS

- Det är ett stor förtroende att få möjligheten att leda FFS med en så lång historik och en så viktig verksamhet. Utvecklingen av samhällsplaneringen och planerrollen står aldrig still, det gäller för föreningen att både kunna nyttja sina historia och hänga med i sin egen samtid så att medlemmar känner att vi ger dem nytta för medlemsavgiften, säger Bengt Andersson

Bengt menar att FFS tagit flera steg i rätt riktning under senare år genom att bättre koppla samman sina olika basverksamheter:

  • tidskriften PLAN,
  • lokalföreningarnas verksamhet och
  • de sociala medierna (webb, blogg. facebook, ePLAN)

- Nu märks det på webb, blogg och facebook att ett nytt nummer av PLAN kommit eller att det arrangeras en lokal mötesplats. Jag tycker också att FFS ePLAN blivit ett mycket bra komplement till övriga verksamheter, fortsätter Bengt Andersson.

I fokus: Att landa pågående utvecklingsverksamhet och att värva fler medlemmar/partners

Den tidigare styrelsen har startat en rad olika utvecklingsprojekt av föreningens verksamhet. Det handlar om en ny grafisk profil för föreningen, en ny webbsida, den nya boken om svensk samhällsplanering på engelska, EU projektet Special om energi och planering mm. I flera fall kommer också organisationen för dessa verksamheter att delvis behöva bytas.

- Jag ser att min kanske viktigaste uppgift under året blir att tillsammans med övriga i styrelsen på ett bra sätt landa flera av de uppstartade utvecklingsprojekt. Den andra viktiga uppgiften jag ser framför mig är att med den nya verksamheten på plats påbörja en ännu mer aktiv rekrytering av dels nya medlemmar dels nya FFS partners som ekonomiskt kan stödja oss. Jag hoppas att vi också under året kan ta tag i och se över möjligheten att återigen börja dela ut Pelle Holms resestipendium.

Bengt vill slutligen komma med en uppmaning till alla medlemmar: Värva en till FFS medlem

- Vi som engagerar oss i FFS lägger ned många oavlönade timmar. Vi inser att alla inte kan göra detta, men jag vill ändå rikta en uppmaning till alla medlemmar: Värva en till FFS medlem. Din arbets- eller studiekamrat eller varför inte din arbetsplats som organisationsmedlem. Det är förhoppningsvis relativt enkel insats för den enskilde, men om många gör det så kommer det innebära ett betydelsefullt bidrag till att stärka föreningen. Bli medlem här.