Inbjudan FFS mötesplats 14/3 "Vart är översiktsplaneringen på väg?"

Torsdag 14 mars kl 15:00-17:30 hos White Arkitekter på Östgötagatan 100, Skanstull, Stockholm genomför Föreningen för samhällsplanering (FFS) en öppen mötesplats för alla intresserade om översiktsplaner. Översiktsplanen som- tillväxtverktyg, - exempel på innovativa planer samt - reflektioner om vad strategisk egentligen står för.

Upplägg:

  • Välkommen till seminariet och White arkitekter; Carl-Johan Engström, ordf FFS + Karin Ahlzén White ark
  • Västerås 2026 – tolv strategier; Ingrid Legrell Crona, planarkitekt
  • Hur ska vi tolka begreppet strategisk?; Charlotta Fredriksson, tekn dr WSP
  • Järfällas utmaningar 2030; Peter Lindroos, planarkitekt Sweco
  • Kan översiktsplanen vara en aktiv del av tillväxtstrategierna i en region?; Ulf Tynelius, projektledare Tillväxtanalys
  • Södertäljes översiktsplan – del av tillväxtarbetet; Bengt Andersson, strateg
  • Summering och avslutning; Carl-Johan Engström
  • FFS bjuder på mingel och tilltugg

FFS workshop och årsmöte i anslutning till mötesplats 17:30-19:30

Kl 17.30 Workshop om FFS som opinionsbildare och kunskapsutvecklare - hur ska FFS bli ett självklart FORUM för samhällsplaneringen? nu förbereds ny vässad PLAN, ny hemsida och ökad närvaro i sociala medier.
KL 19.00 Årsmötesförhandlingar med efterföljande mingel
Workshop och årsmöte är öppna för medlemmar
Mer information om årsmötet hittar du här.