PLAN nr 5-6 år 2012 är på ingång

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) tidskrift PLAN nr 5-6 år 2012 är på ingång, och kommer att distribueras till alla medlemmar denna vecka. Temat för detta nummer är “Handel&Transporter” samt "Äldre". Är ni inte medlemmar i FFS och vill läsa detta nummer se då till att bli medlem genom att klicka här.  Ni kommer då också få PLAN nr 1 , 2/3 samt 4 2012 hemskickade till er. plan2012-5-6-omslag

Innehållet i  PLAN nr 5-6

Tema Handeln och transporterna Introduktion • Mats Johan Lundström Hur konsumenter reser till externa handelsplatser • Karoline Kristo Hållbara inköpstransporter kräver planering • Lena Smidfelt Rosqvist & Lena Hiselius Hållbara inköpsresor kräver nytt tankesätt • Mathias Wärnhjelm Miljöhänsyn på externhandelns villkor – planeringsprocessen för Västra Erikslund • Karolina Isaksson

Tema Äldres livsmiljöer Introduktion • Mats Johan Lundström Bättre planering för en åldrande befolkning • Curt Persson Unga idéer om äldres boendemiljöer • Johanna Grönkvist & Tomas Lagerwall

Utöver dessa temaartiklar även: - Ledare - Nytt & noterat - Umeås planering prisas - Aktuell plan: Science Village, Lund - Ny väg till nya vägar och järnvägar – medfinansiering som planeringsinstrument • John Hultén - Så kan informationssamhällets landvinningar lösa stadstrafikens problem • Anders Gullberg - Litteratur ”Världens bästa plats“ – recension • Carl-Johan Engström - English Abstracts