...och vinnaren av Sveriges Arkitekters pris 2012 är .....

Sveriges Arkitekter delar årligen ut priser. Vi har i det senaste blogginlägget presenterat alla de nominerade till årets priser här. Vi har dessutom särskilt fokuserat på att presentera de nominerade till årets planpris i ett särskilt blogginlägg här. Årets priser delas ut tidigare ikväll den 16/11 i samband med Arkitekturgalan på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Följande priser delades ut: -Kasper Salin-priset -Planpriset -Sienapriset -Guldstolen -Årets arkitekturkritiker

Kasper Sain priset 2012: Domkyrkoforum i Lund

Domkyrkoforum i Lund tilldelas Kasper Salin-priset 2012. Den finaste utmärkelsen för byggnadsverk av hög arkitektonisk klass i Sverige som delas ut en gång om året. Arkitekt: arkitekt SAR/MSA Carmen Izquierdo på Carmen Izquierdo Arkitektkontor AB. Byggherre: Domkyrkorådet i Lund. Juryns motivering: Kasper Salinpriset 2012 tilldelas Domkyrkoforum för ett djärvt arbetssätt som med poetisk precision resulterat i en övertygande helhet. Byggnaden har en tydlig egen arkitektonisk identitet som samtidigt lyckas underordna sig domkyrkan. Entrén mot Stora Södergatan är starkt och självständigt formad som aldrig tidigare i Sverige.

Domkyrkoforum i Lund, vinnare av Kasper Salin priset 2012. Foto: Bengt Samuelsson

Planpriset år 2012: FÖP Umeå centrala delar

Fördjupad översiktsplan för Umeås centrala delar tilldelas Planpriset 2012 .

Planering: Umeå kommun, utvecklingsavdelningen genom projektledare landskapsarkitekt LAR/MSA Carl Arnö, Elin Pietroni och arkitekt SAR/MSA Olle Forsgren. Uppdragsgivare: Umeå kommun, kommunalråd Lennart Holmlund. Juryns motivering: Sveriges Arkitekters planpris 2012 går till Fördjupad översiktsplan för de centrala stadsdelarna och mer i Umeå. Stadens arbete med en fördjupad översiktsplan för de centrala stadsdelarna speglar en lång tradition av samtal, aktioner och planering av staden som på många sätt är unik i Sverige.

Kartillustration ur FÖP Umeå. Umeå kommun.

Sienapriset år 2012: Hornsbergs strandpark

Hornsbergs strandpark tilldelas Sienapriset 2012 för bästa offentliga miljö.

Juryn motiverar: Sienapriset 2012 går till Hornsbergs strandpark, den byggda strandparken driven till sin spets. Den är inte natur, den är inte kaj, den är sig själv – ett samtida möte mellan staden och vattnet. Ett välkommet nytillskott i en lång svit av Stockholmska strandpromenader.

Landskapsarkitekt: Nyréns Arkitektkontor genom ansvarig landskapsarkitekt LAR/MSA Bengt Isling, landskapsarkitekt Jacob Almberg, landskapsarkitekt MSA Ronny Brox, landskapsarkitekter LAR/MSA Magdalena Franciskovic och Cecilia Jarlöv, arkitekt maa Peter Kinnmark, landskapsingenjör Ulrika Lilliehöök, markingenjör Staffan Malm med flera. Byggherre: Stockholms stad Exploateringskontoret genom landskapsarkitekter LAR/MSA Ewa Reuterbrand och Britt Mattsson samt Fredrik Bergman, Torbjörn Engman, Monika Almqvist med flera. Konstnär: Moa Martinsons torg: Lina Nordenström Konsulter: Konstruktör finplanering park: Omniplan genom Cornelius Oskamp. Belysning: EnergoRetea/Bjerkings genom Lena Hildeman och Caroline Boman. Konstruktör mur mot Strandgatan: WSP. Entreprenör: Utfyllnad, strand och kaj: Skanska. Gata, mur och finplanering: JM.

Hornsbergsstrand på nordvästra Kungsholmen i Stockholm vinnare av Sienapriset 2012. Foto: Bengt Samuelsson

Guldstolen år 2012:

Årets Guldstol i kategorin produkt går till No picnics kontor i Stockholm. Arkitekt: arkitekterna SAR/MSA Johan Oscarson, Jonas Elding och arkitekt MSA Gustaf Karlsson på Elding Oscarson. Byggherre: No Picnic AB genom Sam Peters

No picnics kontor i Stockholm vann årets Guldstolen. Foto: Åke Eson Lindman

Årets arkitekturkritiker år 2012: Jan Jörnmark & Annika von Hauswolff

Till årets arkitekturkritiker har juryn utsett ekonomihistorikern Jan Jörnmark och konstnären Annika von Hauswolff.

Ur juruns motivering: Jan Jörnmark och Annika von Hausswolff tilldelas kritikerpriset 2012 för deras bok Avgrunden, där de visar på de svindlande sambanden mellan stadsplanering, arkitektur och den globala ekonomin

Läs mer om boken här. Läs Julia Svenssions DN-recension av boken Avgrunden här.

Boken Avgrundens omslag.