FFS ger ut bok om svensk samhällsplanering på engelska. Förhandsbeställ redan nu!

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) och dess tidskrift PLAN har tidigare givit ut engelskspråkiga böcker om svensk planering. Den senaste är från 2001 och nu är det dags igen för en ny bok som visar och förklarar samhällsplaneringen i Sverige idag. Boken har möjliggjorts bla genom ett ekonomiskt stöd från Delegationen för hållbara städer, se mer information om detta på FFS planeringsbloggen här. Alla FFS medlemmar kommer att erbjudas köpa boken till extra förmånligt värde i samband med inbetalningen av 2013 års medlemskap. Det går också att redan nu förhandsbeställa boken, som är en utmärkt present i samband med utländska besök, och få bra rabatt. Mer information finns nedan.

Stor efterfrågan på engelskspråkig bok om svensk samhällsplanering

Efterfrågan på engelskspråkig information om hur svensk samhällsplanering och stadsbyggande fungerar är stor. Antalet internationella studenter har ökat vid de svenska universiteten och högskolorna sedan Bolognasystemets införande av masterprogram. Samtidigt ser vi ett ökat internationellt intresse från politiker, planerare, arkitekter, ingenjörer samt forskare som alla vill veta mer om hur vi i Sverige arbetar med hållbar stadsutveckling och gränsöverskridande samhällsplanering.

Det är nu tolv år sedan FFS engelskspråkiga bok "From Sectoral planning towards spatial development" gavs ut och trycket på en uppföljare är stort. - Det är många som hör av sig till FFS och PLAN:s redaktion om information om svensk planering på engelska, till och med Boverket hänvisar till oss då de inte själva har något att erbjuda, berättar PLANs redaktör Mats Johan Lundström.

Tillsammans med Charlotta Fredriksson och Jacob Witzell är han redaktör för FFS kommande bok "Sustainable Planning and Urban Design in Sweden". Boken kommer innehålla ett femtontal längre artiklar om svensk samhällsplanering och stadsbyggande som skrivs av ledande praktiker och forskare med erfarenhet av samhällsplanering utifrån olika perspektiv. Dessutom presenteras ett dussintal aktuella svenska planerings- och stadsbyggnadsprojekt med olika hållbarhetsprofil.

- Vi vill ge internationella läsare en förståelse för det svenska planeringssystemet och en inblick i dagens svenska planerings- och stadsbyggnadspraktik, säger Charlotta Fredriksson, som även är redaktionssekreterare för PLAN.

Boken har flera olika användningsområden - årets julklapp?

Boken passar utmärkt att använda som • introduktion till svensk planering och stadsbyggande för internationella samarbetspartners • gåva till utländska gäster vid utlandsbesök • konferensmaterial vid internationella möten • kurslitteratur vid högskolor och fortbildning

Förutom kurs- och konferenslitteratur vid utbildningar och konferenser är FFS-boken en utmärkt gåva till utländska gäster eller vid utlandsbesök. - Kanske är det årets julklapp till internationella samarbetspartners? funderar Mats Johan Lundström som gärna tar emot beställningar före jul.

Beställ redan idag, få rabatt!

Ordinarie pris är 250 kr inkl moms. Vid förhandsbeställning (senast 31 januari 2013) av minst 25 exemplar är priset 200 kr inkl moms. Ytterligare rabatt kan erhållas vid förhandsbeställning över 100 ex. Frakt tillkommer på ovanstående priser. Betalning sker mot faktura.

Specialpris för FFS-medlemmar

Medlemmar i Föreningen för Samhällsplanering (FFS) kommer att erbjudas att köpa boken till ett rabatterat pris vid beställning i samband med betalning av medlemsavgiften för 2013. Mer information kommer ges i samband med aviseringen av medlemsavgiften i början av nästa år. Är du inte FFS-medlem kan du bli det här.  

Information om hur man förhandsbeställer

Skicka din förhandsbeställning av boken "Planning and Sustainable Urban Development in Sweden" till Föreningen för Samhällsplanerings kansli: forkop@planering.org  I beställning behöver vi följande information: Beställarens namn, fakturaadress, telefonnummer, e-post samt leveransadress/gatuadress om annan än fakturaadressen.

Detaljerad information om bokens upplägg och innehåll

Boken innefattar två delar. Den första delen innefattar ett femtontal längre texter av forskare (men även några erfarna praktiker) som utifrån olika perspektiv behandlar svensk samhällsplanering och det svenska planeringssystemet, såväl historisk utveckling som läget idag. Den andra delen presenterar mer kortfattat ett 15-tal föredömliga och intressanta svenska stadsbyggnadsprojekt med tydlig hållbarhetsinriktning.

Del 1: Urban planning in Sweden (preliminära rubriker)

- Sustainable development in a Swedish perspective; Kristina Nilsson, professor, Luleå Tekniska Universitet - Planning in a New Reality – new conditions, demands and discourses; Göran Cars, professor & Carl-Johan Engström, gästprofessor, KTH - The Swedish Planning Legislation – a historic perspective; Gösta Blücher, f d generaldirektör/adj professor (tidigare Boverket & BTH) - The Swedish Planning System in a Legal Perspective – the PBA and related legislation; Reigun Thune Hedström, seniorkonsult, Reigun consult (tidigare SKL) - Swedish Regions and Regional Development – in a Swedish and European Perspective; Ulf Wiberg, professor, Umeå universitet - Regional Planning in Sweden; Göran Johnson, arkitekt SAR-MSA (tidigare Regionplanekontoret, Stockholms läns landsting) - Strategic Urban Planning and the New Generation of Comprehensive Plans; Charlotta Fredriksson, TeknD, konsult, WSP Analys & strategi - Implementation of Development Projects; Thomas Kalbro, professor, KTH - Urban Policy in a National Perspective; Åsa Dahlin, TeknD, verksam vid Boverket - Multi-level governance for environmentally sustainable urban development; Mats Johan Lundström, tekn. Lic, KTH - Exporting Swedish Know-How and Expertise in Sustainable Urban Development; Ulf Ranhagen, adj professor, KTH - Swedish Transport Planning – a New Deal in a New Reality; Susanne Ingo, arkitekt SAR-MSA, utvecklingsstrateg, Trafikverket - Housing and Housing Policy; Bo Bengtsson, professor, IBF/Uppsala universitet - Sustainable Urban Development in a Social Perspective; Micael Nilsson, fil. Dr, verksam vid Boverket - Communicative Planning Processes - Involving the Citizens; Johan Wänström, fil. Dr, Linköpings universitet - Public Space in the Post-Industrial City; Torbjörn Andersson, adj professor, SLU Ulltuna

Del 2: Sustainable Urban Development in Sweden

I bokens andra del presenteras ca 15 svenska stadsbyggnads- och planeringsprojekt, bl a från Lund, Malmö, Kiruna, Stockholm och Göteborg.