Stora samhällsbyggarpriset 2012 tilldelades Messingen i Upplands Väsby

Stora Samhällsbyggarpriset 2012 tilldelas byggnaden Messingen i Upplands Väsby med motiveringen ”för ett effektivt användande av samhällets resurser som resulterat i ett stort bidrag till en levande, lärande och hållbar stadsmiljö”. Aktörerna bakom byggnaden är Upplands Väsby kommun, Hemsö, White och Peab.

Aktörerna bakom Stora samhällsbyggarpriset

Stora Samhällsbyggarpriset delas ut av en lång rad branschorganisationer (Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Fastighetsägarna, Svenska Teknik&Designföretagen, Svensk Betong, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen).

Om stora samhällsbyggarpriset

Stora Samhälls­byggar­priset ska stå fram som branschens främsta utmärkelse. Enligt stadgarna ska priset gå till en byggnad eller anläggning av hög kvalitet, tillkommen genom en föredömlig samverkan mellan de olika aktörerna i samhälls­byggnads­processen. Det innebär att såväl det färdiga resultatet som den process som lett fram till detta, skall studeras och värderas. Juryns uppgift blir därmed att samman­väga process och slut­resultat i en helhets­bedömning.

Syftet med priset är att bredda synen från att bara bygga, till att skapa samhälleliga värden. Utvärderingen görs utifrån aspekterna samhälls­nytta, arkitektur, teknik, hållbarhet, samverkan, förnyelse och effektivitet.

Tidigare vinnare

Stora Samhällsbyggarpriset har delats ut sedan 2006. Tidigare vinnare har varit:

  • År 2006  Ombyggnads­projektet Östra Gårdsten i Göteborg
  • År 2007: Anläggningsprojektet Götaleden.
  • År 2008 Uppsala Konsert & Kongress.
  • År 2009 Hus Vänern.
  • År 2010 Bostadsprojektet Limnologen i Växjö
  • År 2011 Citytunneln, Malmö. Läs mer om 2011 års vinnare på planeringsbloggens blogginlägg.

Nominerade år 2012

Följande var nominerade i år:
  • Messinghuset , Upplands Väsby
  • Kulturhuset Spira, Jönköping
  • Clarion Hotel Post, Göteborg
  • Gravidationsdestilleriet, Gävle

Vinnare 2012: Messingen, Upplands Väsby

Byggherre: Hemsö Fastighets AB Arkitekt: White arkitekter AB Entreprenör: Peab Bostad AB Brukare: Upplands Väsby kommun

När Vilunda gymnasium skulle renoveras upptäcktes stora byggtekniska skador, samtidigt som tillströmningen av elever fortsatte att minska. White övertygade politikerna om fördelarna med att bygga nytt och hållbart. Efter studieresor, workshops och strategiska diskussioner tog gymnasieskolan formen och rollen av ett kreativt kunskapscentrum i Upplands Väsby. Två gymnasieskolor, Väsby Nya Gymnasium och Peabskolan, integreras med musikskolan,  biblioteket, lokaler för idrott, evenemang och föreställningar samt en gemensam entré, café och restaurang.

Messingenhuset är ett nyckelobjekt i en stadsutveckling där Upplands Väsby kommun satsar på att erbjuda en attraktiv gymnasieutbildning i en levande stadsmiljö inom ett förnyat och sammanhängande centrum. Valet att genomföra projektet med ett mångfacetterat innehåll i form av en blandning av verksamheter innebär en effektiv användning av samhällets resurser där servicefunktioner som bibliotek, restaurang och konferenslokaler samutnyttjas. Gymnasielokalernas utformning baserar sig på resultatet från "workshops" där både elever och personal aktivt deltagit.

Processen att utveckla projektet byggde på målformuleringar avseende attraktivitet hos centrumbebyggelsen och pedagogisk inriktning i skolan. De gedigna materialen, den solskyddande fasaden och lokalernas mångsidiga användbarhet ger goda förutsättningar för byggnadens hållbarhet.

- Hela resan från rivningen av vårt gamla industriområdet för att skapa rum för det nya till skapandet av Messingen, både som byggnad och innehåll, har varit fantastiskt roligt. Den är ett bevis på att vi vill, kan och vågar i Väsby och Messingen är redan en inspirationskälla både internt  och internationellt när vi nu tar nästa steg på flera håll i kommunen säger Upplands Väsbys kommundirektör Björn Eklundh.

- Resultatet har blivit en attraktiv miljö som sjuder av liv från morgon till kväll, konstaterar Klara Frosterud, White Arkitekter som är övertygad om att den multifunktionella mötesplatsen är ett framgångsrecept som kommer att få uppföljare i fler svenska kommuner.

Läs mer om projektet på Whites webbsida här.