Nominerade till Sveriges Arkitekters planpris år 2012

Sveriges Arkitekter delar vid den årliga arkitekturgalan ut arkitektpriser. I år arrangeras galan den 16/11 i Stockholm. Vartannat år delas även ett planpris ut. De nominerade till planpriset liksom andra kategorier finns nu presenterade. I detta blogginlägg presenterar vi de nominerade för planpriset.

Om planpriset

För att stimulera och ge spridning åt goda exempel delar Sveriges Arkitekter vartannat år ut ett planpris för god svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad. Priset instiftades 1992 av Svenska Arkitekters Riksförbund och delas sedan 2002 ut av Sveriges Arkitekter.

Planpriset delas ut för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga.

Tidigare vinnare av planpriset

De tidigare pristagarna av planpriset har varit: År 2010: Utvecklingen av Liljeholmstorget, Stockholm. År 2008: Strategi Offentliga rum i Malmö. År 2006: Vällingby centrum, Stockholm. År 2004: Planeringen av Lomma hamn År 2002:  Växjö kommun.

Planprisets jurys kommentar

En ny syn på staden och regioner växer fram. Städer samverkar mer och på nya sätt, inom sig själva och med sin omvärld. Över hela landet läggs allt större fokus på att gestalta processerna kring stadens planering för att komplettera de traditionella planeringsverktygen.

De fyra nominerade förslagen arbetar i flera skalor; regionens, två samverkande städers och stadens centrum. Förslagen är på olika sätt nyskapande i hur kommunerna arbetar och interagerar med städer och är samtidigt operativa. Grunden till förslagen kan i samtliga fall härledas till en väl genomförd planeringsprocess. Vi ser ett embryo till en ny syn på staden där utvecklingen inte enbart drivs av tillväxt, utan också av meningsskapande processer, där hållbarhetsbegreppet fördjupas kontinuerligt och de lokala småskaliga initiativen finns med. Detta i en tid när politiken och marknadens aktörer ställer krav på att processerna ska kortas.

Vi är övertygade om att de städer som prövar, orkar och kan arbeta medvetet med att lyssna på staden och dess aktörer och som utvecklar strategiska långsiktiga processer kommer att vara framtidens vinnare!

Planprisjuryn 2012

Hanna Areslätt, Inger Holmqvist, Kristoffer Nilsson, Ulrika Signal, Harriet Wistemar

Nominerade till planpriset 2012

Följande fyra är nominerade: - Umeå, Fördjupad översiktsplan för de centrala delarna och mer - Norrköping-Linköping, gemensam översiktsplan - Strukturbild för Skåne - RUFS2010, Stockholm

Umeå, Fördjupad översiktsplan för de centrala delarna och mer

Planeringsansvariga: Carl Arnö, Elin Pietroni och Olle Forsgren, Utvecklingsavdelningen Umeå kommun. Uppdragsgivare: Umeå kommun. Webblänk med info om förslaget finns här.

Norrköping-Linköping, gemensam översiktsplan

Planeringsansvariga: Linda Apelgren, Jan Eklund och Johan Mases, Norrköping, samt Karin Elfström, Viktoria Fagerlund och Bertil Malmström, Linköping. Uppdragsgivare: Norrköpings och Linköpings kommuner Webblänk med info om förslaget finns här.

Strukturbild för Skåne

Planeringsansvarig: Therese Andersson, chef enheten för planeringsstrategier, Region Skåne. Uppdragsgivare: Region Skåne Webblänk med info om planen finns här.

RUFS 2010, Stockhom

Planeringsansvarig: Peter Haglund, Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR). Uppdrags­givare: TMR-utskottet, Stockholms läns landsting. Webblänk med info om nomineringen finns här.