Zaha Hadids första Sverigeprojekt genomförs i Väsby

Den världsberömda arkitektbyrån Zaha Hadid Architects har nu visat förslaget på sitt första projekt i Sverige: Upplands Väsbys stationsområde. Förslaget är ett av flera olika som diskuteras i utvecklingen av stationsområdet. Vid en medborgardialog under hösten 2011 om stationsområdet efterfrågades ett modigt och djärvt förslag. Något som sticker ut och bidrar till Väsbys varumärke. Vid en kontakt med Zaha Hadids arkitektkontor i London visade det sig att Väsby var en mycket intressant plats för den världskända arkitektens första projekt i Sverige.

Under någon månad har den konstnärliga bearbetningen pågått och nu har idéerna tagit form och skisser på förslaget kommit. Förslaget presenterades för politiker och tjänstemän i Messingenhuset i Väsby.

-Att vi i Väsby gärna jobbar med Zaha Hadid är kanske inte så konstigt, men att hon väljer Väsby och stationen som en intressant plats för hennes första projekt i Sverige, det känns riktigt bra, säger Anne-Sophie Arbegard, projektledare för projektet.

-I Väsby prövar vi gärna nya vägar, vågar blicka framåt och planera för framtiden. Det som presenterats från arkitekterna andas just detta, sedan är vi ju i ett mycket tidigt skede så nu ska detta arbetas vidare med, säger Björn Eklundh, Kommundirektör, Upplands Väsby kommun.

Utvecklingen av stationsområdet i Väsby påbörjades 2009 när rivningen av de gamla industrilokalerna genomfördes och kvarteret Messingen med Messingenhuset med skolor och bibliotek, bostäder, kommersiella lokaler och studentboende ersatte den gamla bebyggelsen. Fortsättningen av stationsområdets utveckling på både östra och västra sidan har pågått under en tid och flera olika förslag finns framtagna för området.