PLAN nr 4 år 2012 är på ingång

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) tidskrift PLAN nr 4 år 2012 är på ingång, och kommer att distribueras till alla medlemmar denna vecka. Temat för detta nummer är “visioner”. Är ni inte medlemmar i FFS och vill läsa detta nummer se då till att bli medlem genom att klicka här.  Ni kommer då också få PLAN nr 1 och 2/3 2012 hemskickade till er. Innehållet i  PLAN nr 4 - Visoner som maktmedel, Josefina Syssner - Tänk om det går..., Johanna Wahlqvist - Det omöjliga är det nödvändiga, Josefin Wangel - Vision Sverige 2025 – ur ett samhällsplaneringsperspektiv, S Adolfsson Jörby, J Resmark & M Storm - Vision Sverige 2009, Carl-Johan Engström - Älvstaden – öppen för världen, Bo Aronsson

Utöver dessa temaartiklar även: - Nytt & noterat - Ledare - Delegationen för hållbara städer identifierar hinder för hållbar stadsutveckling..., L Dübeck & K Schylberg - Den nya instansordningen, Carl-Gustaf Hagander - Lars Husberger 1939–2012 - English Abstracts