FFS Umeå Norrland bjuder in till tre spännande mötesplatser

FFS Umeå Norrland bjuder in medlemmar i föreningen och yrkesverksamma i samhällsutvecklingen i vid bemärkelse till en serie lunchseminarier kring samhällsplanering under hösten/vintern 2012. 26/10 "Kompensation - ett nytt verktyg i samhällsplaneringen",  där Anders Enetjärn från Enetjärn Natur kommer att svara för huvudpresentationen. OSA 19/10.

23/11 "Umeås identitet – en framgångsfaktor", där Sara Bragée från Tyréns kommer att svara för huvudpresentationen. OSA 16/11

18/1 Planering – det största hotet mot utveckling? , där Björn Johansson från Balticgruppen kommer att svara för huvudpresentationen. OSA 11/1.

Upplägg Efter en inledande presentation på 30 minuter följer en intresseväckande debatt där du har möjlighet att delta, skärpa sinnet, diskutera och hjälpa till att lyfta allas våra blickar. Lunchseminariet startar kl 11.45, kom i god tid för att köpa din lunch. Arrangemanget beräknas sluta kl 13:00.

Glöm inte att föranmäla dig. Anmälan till royne.soderstrom@umea.se senaste OSA datum framgår ovan.

Idéer på innehåll för vårens mötesplatser? Vill du vara med och väcka debatt under våren? Hör av dig till Anna Gemzell, e-post anna.gemzell "at" trafikverket.se