FFS söker webbredaktör - arbetet är arvoderat

Föreningen för samhällsplanering (FFS) är mitt inne i ett spännande arbete med att utveckla sina digitala informationskanaler. De huvudsakliga informationskanalerna är webbplatsen, blogg, facebook-sida samt ett nytt digitalt nyhetsbrev. En ny organisation för att utveckla dessa digitala kanaler börjar komma på plats. Vi söker nu en ny webbredaktör som dels ska ajourhålla den nuvarande webbplatsen www.planering.org, dels ska vara beställare för och utveckla innehållet på en ny webbplats som är tänkt att lanseras i början av 2013. Arbetet är arvoderat. Den nuvarande webbredaktören har tagit fram ett förslag på inriktning för en framtida webbplats. Förslaget har förankrats hos föreningens styrelse. Den nya webbplatsen är tänkt att samla allmän information om föreningen, de aktiviteter som föreningen genomför samt omvärldsbevakning i form av kortare texter i bloggformat. Webbplatsens innehåll är tänkt att knytas närmare föreningens Facebook-sida och föreningens nya digitala nyhetsbrev. På sikt kommer också ett digitalt, sökbart artikelarkiv för föreningens tidskrift PLAN att utvecklas. Rekommendationen är att en ny webbplats baseras på Wordpress, som redan är den plattform som FFS blogg nyttjar. Det är därför en fördel om du har vana vid att arbeta i Wordpress. Du bör därtill ha grundläggande färdigheter i HTML. Har du kunskap om stilmallar (CSS), PHP och MySQL så är det en fördel, då det möjliggör mindre anpassningar i webbplatsens struktur efterhand nya behov uppstår.

Tanken är att den nya webbplatsen ska vara:

  • tydligare gentemot befintliga och potentiella medlemmar
  • enklare för besökare och publicister samt
  • attraktivare för annonsörer och partners

Som webbredaktör är du mitt i hela föreningens verksamhet och får stora möjligheter att påverka hur föreningen kommunicerar, och därmed hur FFS uppfattas av medlemmar och allmänhet.

För mer information kontakta FFS ordförande Carl-Johan Engström. Kontaktuppgifter finner du här.