FFS nya e-PLAN har skickats per epost

FFS har fått en ny informationskanal - det nystartade nyhetsbrev e-PLAN! Nyhetsbrevet e-PLAN skickades för första gången ut nu i veckan. Om du är FFS-medlem men inte har fått e-PLAN bör du på en gång kontakta kansliet, så att vi får din korrekta mail-adress. I medlemsregistret saknas e-postadress för ett antal medlemmar. Det har också visat sig att vissa e-postadresser är felaktiga och returnerar e-PLAN. Tanken med e-PLAN är ett nyhetsbrev som ska samla aktuell föreningsinformation, samhällsplaneringsrelaterade notiser och länktips, d.v.s. omvärldsbevakning, samt ge utrymme för platsannonsering. Nyhetsbrevet utgör ett mer aktualitetsbetonat komplement till föreningens tidskrift PLAN, som även framgent kommer utgöra stommen i föreningens kommunikation. Nyhetsbrevet kommer att skickas per epost enbart till de som är medlemmar i FFS, för att på så sätt öka medlemsnyttan. Vår webb, blogg och facebooksida kommer dock även fortsättningsvis att vara öppna för alla intresserade dvs oavsett om man är eller inte är  FFS medlem.

Under hösten och vintern provar vi oss fram. Har du frågor, idéer eller önskar annonsera är du välkommen att kontakta redaktionen på eplan@planering.org