Stöd FFS - Bli partner!

Föreningen för Samhällsplanering – FFS – är en viktig aktör för planeringens och stadsutvecklingens förnyelse. Vi är en ideell, politiskt oberoende organisation som sprider kunskap, väcker debatt och skapar möten mellan samhällsplaneringens olika aktörer. Vi utökar nu exponeringen i våra olika medier och vill därför erbjuda fler företag och organisationer att bli våra samarbetspartners. Genom att vara synlig i våra fora når man professionella planerare, politiker, företagare, forskare och studerande inom samhällsplaneringens breda spektra. Vårt koncept – som vi hoppas är intressant för Er – kallar vi FFS Partner.

Utmaningar för svensk samhällsplanering

Svensk samhällsplanering står inför stora och nya utmaningar. Hur möter vi en ökande internationalisering med skarpare konkurrens mellan regioner? Hur ska ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling hanteras i praktiken? Vad betyder dessa och andra utmaningar för samhällsplaneringen och dess aktörer?

Föreningen för samhällsplanering

Föreningen för Samhällsplanering – FFS – är organisationen för den som har intresse av planeringen för framtidens boende och arbete, infrastruktur, miljö, lokal- och regional utveckling samt stadsbyggnad. Vi finns för den som vill vara i framkant och möta framtidens utmaningar.

FFS bildades 1947 i samband med att Sverige fick en ny lagstiftning för planering och bostadspolitik. FFS arbetar nationellt och regionalt. Vi driver frågor om professionell utveckling. Vi arrangerar mötesplatser, studieresor och andra aktiviteter. Föreningen arbetar genom sex lokalavdelningar, tidskriften PLAN och digitalt med hemsida, blogg, nyhetsbrev mm. Vi är idag cirka 1 000 aktiva planerare i föreningens medlemskap men vi når ut till betydligt fler genom alla våra aktiviteter.

FFS Partner Plus (max 4 per år), 20000 kr/år

Följande ingår:

 • Logotyp plus länk på www.planering.org och på Planeringsbloggen
 • Logotyp på PLAN:s föreningssida i varje nummer
 • En helsidesannons på PLAN:s baksida
 • Fem prenumerationer på PLAN
 • Ett exemplar av Plan International
 • God exponering av platsannonser i e-PLAN som lanseras år 2013

FFS Partner, 10000 kr/år

Följande ingår:

 • Logotyp plus länk på www.planering.org och på Planeringsbloggen
 • En halvsidesannons i PLAN
 • Två prenumerationer på PLAN
 • Ett exemplar av Plan International
 • God exponering av platsannonser i e-PLAN som lanseras år 2013

Intresserad av att bli FFS PARTNER?

Kontakta vårt kansli för information E-post: partner@planering.org Telefon: 076-418 78 99 Webb: www.planering.org Webblänk, direkt till information på FFS webb finns här.