EUROPAN 12 - Urval av svenska tävlingstomter under hösten

Europan är en internationell tävling för arkitekter under 40 år. Europan är en av världens största arkitekttävlingar, med cirka 2000 tävlande i 17 europeiska länder. Vi har uppmärksammat tävlingen här på planeringsbloggen förut, se inlägg om vinnarna Europan 2011 här,  och ny startar en ny omgång, EUROPAN 12.

Europan 12: ADAPTABLE CITY

Hur skall en stads identitet bevaras när dess funktioner ändras? Hur kan det tillfälliga samverka med det varaktiga? Går det att stärka städers motståndskraft mot plötsliga förändringar? Under EUROPAN 12 med temat ADAPTABLE CITY kommer själva tiden att utforskas. Vilket inflytande har den på staden, och hur kan vi använda detta till att skapa bättre städer?

Fyra svenska tävlingstomter väljs ut under hösten 2012

EUROPAN 12 är nu under planering. Sveriges Arkitekter är nationell huvudman. Europan Sverige inbjuder kommuner och utvecklare att presentera förslag till svenska tävlingsområden. Fyra tomter kommer att väljas ut under hösten 2012. Vill ni vara med?

Europan tillhandahåller hela arrangemanget för en arkitekttävling. De sammanställer programmet, de utlyser och marknadsför tävlingen internationellt, de handhar alla tävlande och tävlingsförslag, arrangerar juryförfarandet och står för prisutdelning. Avgiften för deltagande tomter är 950 000 kronor, som kan delas upp på tre budgetår.

Mer information

Mer information finns på Europan svenska webbsida .