Välkomna till FFS Stockholm Mälardalens spännande mötesplatser hösten 2012

Föreningen för samhällsplanering, Stockholm-Mälardalen arrangerar hösten 2012 en rad spännande mötesplatser. Vi väljer att i detta inlägg presentera dessa. Inbjudan till FFS Stockholm-Mälardalen mötesplats 6/9 kl 16:30: ”Västra Kungsholmen” Västra Kungsholmen genomgår en omfattande omdaning från tidigare industriområde till bostads- och kontorsområde. På mötesplatsen deltar Eleonor Eklind Forslin, Stockholms stads projektledare för området Västra Kungsholmen och Skanskas fastigheter affärsutvecklingschef Anna Galli. Mötesplatsen börjar med en muntlig presentation varefter vi tar en promenad i området. Skanska sponsrar mötesplatsen med enklare förtäring. Samling kl 16:30 på Stockholm Food på Lindhagensgata 90. Mötesplatsen är öppen för alla dvs både för FFS medlemmar och potentiella medlemmar. Mötesplatsen är kostnadsfri.

Inbjudan till FFS Stockholm-Mälardalen mötesplats 26/9 kl 16:30: ”Stadens ljud – svenska och internationella exempel” Normaltillståndet inom arkitektur och samhällsplanering är en visuell dominans, och att människans övriga sinnen underordnas. Men stadens ljud, ljudlandskapet, är också en viktig del av det offentliga rummet. Medveten gestaltning av ljudlandskapet strävar inte främst mot att göra staden tystare, utan mer ändamålsenlig och varierad. Kan en ökad medveten om stadens ljudlandskap vara en väg bort ifrån den idag ibland enahanda diskussionen om buller?

På mötesplatsen kommer både svenska och internationella erf...arenheter att redovisas. I samband med seminariet så presenteras också Stockholms stadsmuseums nya permanenta installation om stadens ljud.

På seminariet medverkar bla Östen Axelsson, Stockholms Universitet; Lisa Lavia, Noise Abatement Society UK; Matthew Easteal, Brighton & Hove City Council; Björn Hellström & Monica Sand, Konstfack; Magnus Lindqvist, Boverket och Peter Lundén, The Interactive Institute. Fullständigt program kommer framgå på www.planering.org

Mötesplatsen är gratis och öppen för alla dvs. även inte FFS-medlemmar. Vi önskar att ni föranmäler ert deltagande senast den 21/9 på email ffs.stockholm@planering.org

Ytterligare inplanerade mötesplatser hösten 2012 Vi vill också informera om att det blir ytterligare mötesplatser under hösten:

- 11/10 kl 16:30-18:00 Stockholm stads samrådsförslag ”Den gröna promenadstaden” presenteras av Katarina Borg och Ulrika Egerö, Fleminggatan 4

- 20/11 kl 10:00-12:00 FFS Sthlm-Mälar är medarrangör till en mötesplats där Robert Cervero, Professor of City & Regional Planning, California University föreläser på KTH

Flera mötesplatser under planering I lokala styrelsen arbetar vi också med att förbereda en mötesplats om höga hus, vi får återkomma om närmare tid och program senare under hösten.

Vi planerar också två aktiviteter i Mälardalen, dels ett arrangemang i Västerås och dels medverkan på Uppsala Universitets studentarrangemang den 15/11.