Sommartips: Danska Louisianas utställning ”NEW NORDIC - Arkitektur & Identity” får mycket positiva omdömen

Danska konsthallen Louisiana har under många år haft utställningar på temat arkitektur. Årets utställning ”New Nordic” öppnade igår den 29/6 och har i dansk press möts av översvallande positiv kritik. Ett sommartips som vi gärna vidareförmedlar, utställningen pågår dock ända fram till 21 oktober. Här nedan en text om utställningen, huvudsakligen baserad på text från Louisianas webbsida. New Nordic utställningen har både ett modernt utseende och en rik berättelse om hur vi bygger i Norden idag och vad det ger oss både som individer och samhällen. Utställningen ställer frågan: Finns det en nordisk identitet? Kan man, trots att globaliseringen tenderar att sudda ut nationella och kulturella skillnader, prata om identitet som något som relaterar till specifika platser, områden eller regioner?

 

Naturligtvis har nordisk arkitektur nära släktskap med landskap och är nära förbunden med en ädel känsla av material, stolt byggande och enkelhet i genomförandet. Men när en ny nordisk våg både får resonans internationellt och har inflytande i en globaliserad värld är så har det också mycket att göra med våra speciella värderingar och visioner.

De senaste 10-20 åren har en liten kulturell renässans tyst växt upp - en sorts stolthet över sina rötter, vi i de nordiska länderna med vår traditionella kultur och lokala resurser. Maten, det nya nordiska köket har det varit en föregångare, men också design, konstruktion, kläder, musik får global utrymme, och förvandlas därmed till något som samtidigt är både hyper-modernt och traditionell.

New Nordic fokuserar på tre huvudteman - det platsspecifika, samhällen och offentliga rum. Tre områden där nordisk arkitektur verkligen har utmärkt sig under det första decenniet av det nya millenniet. Innovativa och originella stadsbebyggelser vittnar om ett pånyttfött intresse för det lokala och regionala men också ett tydligt avvisande av den typ av prestigemonument som anges på så många andra platser i världen. I allmänhet är nordiska arkitekter nämligen upptagen med konkreta förslag på framtida problem och utmaningar genom att fokusera på hållbarhet, resursförståelse och en tydlig mänsklig skala, socialt och kulturellt.

Det särskilt skandinaviska, vad är det egentligen? Och vilken roll spelar det i dag? Vid ingången till utställningen möts vi av frågan: Vad är Nordic för dig? 30 kulturpersonligheter, formgivare och konstnärer från fem nordiska länderna bidrar med sina svar där de var och en ger sin uppfattning om den nordiska identiteten idag. Det kan vara små föremål, minnen, filmer eller något annat som kan ses i rutorna. Deltagare är bland annat kocken och entreprenör Claus Meyer, mode- och multimediadesignern Henrik Vibskov, filmregissören Otto Rosing, designteamet Gudrun & Gudrun, författarna Erlend Loe och Hallgrimur Helgason, fotograferna Sigurgeir Sigyrjónsson och Dag Alveng m.fl.

Dessa 30 personliga scener, som tillsammans ger en blandad bild av den nordiska identiteten i ständig rörelse - leder oss till utställningen första huvudtema som sätter fokus på det platsspecifika. Helt konkret och fysiskt i form av hus, utformade och byggda speciellt för utställningen av Johan Celsing (S), Jarmund / Vigsnæs (N), Studio Granda (IS), Lassila Hirvilammi (FIN) och Lundgaard & Tranberg (DK).

Gemenskapen och välfärd är värden som traditionellt förknippas med de nordiska länderna, men hur yttrar sig idealen yttrar idag? New Nordics andra temat belyser just försöken att bygga och driva nav som kan tjäna som en ram för nya former av gemenskap.

New Nordic avslutas med förslag på hur vi skapar rum och miljöer som alla kan njuta, där alla har lika rättigheter. Denna demokratiska aspekt av arkitekturen har i årtionden varit den drivande kraften för den danska arkitekten Jan Gehl och hans studio. Gehl, som har arbetat och vunnit erkännande i hela världen, är starkt påverkad av den skandinaviska traditionen av sociala ideal. Hans vision presenterad i en spektakulär rumsinstallation uppbyggd av fotografier, filmer, ljud – berättar om en pulserande stad som en plats för människor.

Mer information om Louisiana och utställningen: http://www.louisiana.dk/