PLAN nr 2-3 år 2012 är på ingång

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) tidskrift PLAN nr 2-3 år 2012 är på ingång, kommer att distribueras till alla medlemmar den 14 juni. Temat för detta nummer är “planeringsprocesser”. Är ni inte medlemmar i FFS och vill läsa detta nummer se då till att bli medlem genom att klicka här.  Ni kommer då också få PLAN nr 1 2012.  Vi vill också påminna om FFS Stockholm Mälardalen och PLAN:s gemensamma mötesplats "PLAN releasefest" den 14 juni med start kl 16:30 på Mälardalsrådets kansli på Hantverkargatan 3H.

Innehållsförteckningen nr 1-2 år 2012

Tema Planeringsprocesser: Introduktion • Mats Johan Lundström Norsk og svensk PBL – i ulika retninger? • Helge Fiskaa Att få saker att hända med strategiska planeringsprocesser • Charlotta Fredriksson Framgång i planeringsprocesser • Erik Hedman [SKA] Sociala konsekvensanalyser – planering med människor i fokus • Lisa Wistrand Så skapas en hållbar dagvattenhantering • Kristina Hall, Ulf Thysell & Hans Bäckman Debatt: Vilken framtid ska planeringen välja? • Carl Axling & Jimmie Andersén

Därtill: Aktuell plan: Norra Vrinnevi, Norrköping Ny kunskap om cykeltrafikanter och cykelstaden • Tobias Nordström Strategier för bärkraftig stadsutveckling • Kjell Nilsson & Thomas Sick Nielsen ESPON s efterfrågestyrda projekt – nya möjligheter för samhällsplanerare och forskare • Snickars mfl Det behövs ett nytt system för planer och tillstånd! • Thomas Kalbro, Eidar Lindgren & Jenny Paulsson Litteratur: Vykort – men från när? • Bosse Bergman anmäler Ola Anderssons Vykort från Utopia