Vill du vara med och hjälpa till med att utveckla FFS digitala medier

Vi har i Föreningen för samhällsplanering under 2011 påbörjat ett utvecklingsarbete av våra digitala informationskanaler. Tre stycken digitala informationskanaler har vi satt särskilt fokus på att utveckla:- Webbsidan www.planering.org - Bloggen www.planeringsbloggen.wordpress.com/ - Facebooksidan www.facebook.com/planering

Vi behöv er bli fler som är med och utvecklar dessa tre informationskanaler och ytterligare en kanal som vi identifierat som viktig: - Webben har under 2011 lyfts av nya webbredaktören. Under 2012 ska det genomföras ett plattformsbyte för att kunna ta ytterliagre utvecklingssteg - Planeringsbloggen är ett forum för att förmedla nyheter och diskutera samhällsplanering. Den sjösattes på prov under 2011 och ska breddas både geografiskt och innehållsligt. - Faceboksidan lanserades också under 2011 och har varit ett effektivt sätt att informera om FFS evenemang och övriga planeringsnyheter. Nu vill vi ha mer input från fler FFS-korrespondenter. - E-plan är ett elektroniskt nyhetsbrev som ska vara ett snabbare komplement till PLAN. Projektet är fortfarande i utvecklingsskedet, lansering planeras till hösten 2012.

Är du intresserad av att vara med? Vi hittar en roll för alla som vill vara med. Kan vara en liten men ändå betydelsefull insats. Kontakta Bengt Andersson som sitter i arbetsgruppen för digitala medier: bengt.anderson@sodertalje.se