PLAN nr 1 år 2012 är på ingång

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) tidskrift PLAN nr 1 år 2012 är på ingång, kommer att distribueras till alla medlemmar i början av april. Temat för detta nummer är “gestaltning”. Är ni inte medlemmar i FFS och vill läsa detta nummer se då till att bli medlem genom att klicka här.  Ni som redan är medlemmar kommer att samtidigt med PLAN nr 1 få era inbetlningskort för år 2012.

Innehållsförteckning PLAN nr 1 år 2012 Nytt och Noterat Ledare: Kommunikatör, inspiratör, förhandlare …

Tema Gestaltning Introduktion • Mats Johan Lundström Vad är Landscape Urbanism? • Thorbjörn Andersson Att ta vara på ljuset – klimatsmart stadsplanering • Bengt Sundborg Trafikplanering med stadskvaliteter • Anna-Johanna Klasander & Lina Gudmundsson Offentliga miljöer behöver medveten gestaltning • Maria Håkansson med flera coLAB City och rummets innovativa kapacitet • Caroline Dahl & Per-Johan Dahl

Aktuell plan: Estö, Nynäshamn Vilken betydelse har miljön för trygghet och säkerhet i Stockholms tunnelbana? • Vania Ceccato Planering i landsbygder – en framtidsfråga också för städer • Landsbygdsnätverket English Abstracts