FFS och TCAP ser på möjligheterna att samverka i ett EU projekt om hållbar energi och rumslig planering

Den engelska motsvarigheten till FFS, Town and Country Planning Association (TCAP), har bjudit in FFS att var med i en EU-ansökan som handlar om att sprida kunskaper och goda erfarenheter om hur man kan integrera frågor rörande hållbar energi i den rumsliga planeringen. En arbetsgrupp har tillsatts enligt styrelsebeslut och diskussioner pågår med TCAP och andra medverkande europeiska planeringsorganisationer för att utveckla ansökan som ska vara inne i början av maj.

Intresserade kan höra av sig till  mats.lundstrom@abe.kth.se