FFS Sydöstra Sverige Årsmöte och Föredrag “Det kolniala arvet och framtiden - planeringens roll i Kenya och Singapore” 1/3 2012

Föreningen för Samhällsplanering i Region Sydost – Blekinge, Kalmar, Kronoberg – Bjuder in medlemmar och övriga intresserade till årsmöte och föredrag torsdag den 1 mars 2012 i Blekinge Tekniska Högskolan. FÖREDRAG: DET KOLONIALA ARVET OCH FRAMTIDEN - PLANERINGENS ROLL I KENYA OCH SINGAPORE

Föredrag av Susana Pesce (Gisprocess AB) och

Eric Markus (Blekinge Tekniska Högskola)

Både Kenya och Singapore blev självständiga stater på 1960-talet efter en lång period som brittiska kolonier och har sedan självständigheten utvecklats i olika riktning. Föredragshållarna presenterar och diskuterar hur planering och styrning av markanvändning utvecklats i dessa två länder. Hur stort är det koloniala arvet i planeringssystemen? Vilken roll och status har planering idag? Hur ser man på framtiden – och vilken betydelse har styrning av markanvändning för landets framtida utveckling? Presentationen följs av en öppen diskussion.

Datum: 1 mars

Tid: kl 18.30 – ca 20.00

Plats: Ateljén, Hus C, Plan 5, Blekinge Tekniska Högskola, Avd. för Fysisk Planering, Valhallavägen 1, Karlskrona

Föredraget är kostnadsfritt och föregås av fika samt årsmöte för FFS Sydost dit alla – medlemmar såväl som icke-medlemmar – är välkomna. Föreningen bjuder alla som anmäler deltagande senast 24 februari på smörgås och fika. Anmäl dig per e-post till susana@gisprocess.com

ANMÄLAN Föreningen bjuder alla som anmäler deltagande senast 24 februari på smörgås och fika. Anmäl dig per e-post till susana@gisprocess.com

För mer information, se FFS Sydöstra Sveriges hemsida