FFS Västra Sverige Årsmöte och Snick-Snack "Stationens betydelse för stadsutvecklingen" 23/2 2012

FFS Västra Sverige bjuder in till årsmöte samt genomför därefter Snick-Snack på temat "Stationens betydelse för stadsutvecklingen".

Talare: Urban Hammarlund, Jernhusen, föreläser på temat ”Centralstationen mitt i händelsernas centrum”.

Aram Bakerson, ÅF-Infrastructure AB talar med rubriken ”Stationen som en generator för kollektivresandet”.

Datum & Tid: Torsdagen 23 februari kl 17.00 - 20.00 (inkl. årsmöte)

Plats: ÅF, Kvarnbergsgatan 2

Mat: Mat och dricka beställs i samband med anmälan - bindande! Föreningen bjuder medlemmar på mat, övriga betalar 60 kr. Beskriv eventuella preferenser. Anmäl Dig snarast på ffs.vast@gmail.com !

Mer information För mer information och årsmöteshandlingar, se FFS Västra Sveriges hemsida