PLAN 2012 - alla datum

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) ger ut tidskriften PLAN: Var ditt nyårslöfte att skriva en artikel i PLAN? Eller vill du annonsera i något av de kommande numren? Här nedan hittar du alla datum. Kontaktppgifter till PLAN:s redaktion mm finns här. PLAN 1, 2012 Tema: Planerings form- och designaspekter. Deadline artiklar 25 januari. Annonsbokning 5 mars. Distribueras vecka 14

PLAN 2-3, 2012 Tema: Ej klart (Möjligen Utopier och Visioner) Deadline artiklar 26 mars. Annonsbokning 14 maj. Distribueras vecka 24.

PLAN 4, 2012 Tema: Ej klart (Möjligen Planeringen och dess processer) Deadline artiklar 6 augusti. Annonsbokning 14 september. Distribueras vecka 42

PLAN 5-6, 2012 Tema: Ej klart Deadline artiklar 8 oktober Annonsbokning 19 november. Distribueras vecka 51