FFS Stockholm-Mälardalen årsmöte

I anslutning till FFS Stockholm Mälardalen mötesplats kommer vi att genomföra lokalavdelningens årsmöte. Det innebär att FFS Stockholm Mälardalens årsmöte genomförs den 31/1 kl 18:30. Platsen är Tyréns lokaler i Stockholm på Peder Myndes Backe 16. Närmaste tunnelbanestation är Slussen. Årsmötet kommer att genomföras enligt nedanstående dagordning, vilket är i enlighet med FFS stadgar. Handlingar inför årsmötet kommer att senast den 23/1 kunna tillgås via föreningens webbplats. 1. Val av ordförande vid mötet 2. Val av sekreterare vid mötet 3. Val av två justerare av mötets protokoll 4. Styrelsens verksamhetsberättelse 5. Val av ordförande 6. Val av övriga styrelseledamöter 7. Val av valberedning