PLAN nr 5-6 år 2011 är på ingång

Föreningen för Samhällsplanerings (FFS) tidskrift PLAN nr 5-6 är på ingång, kommer att distribueras till alla medlemmar i mellandagana. Temat för detta fullmatade dubbelnummer på 70 sidor är "planerarrollen". En roll som kanske diskuteras allt för sällan. Är ni inte medlemmar i FFS och vill läsa detta nummer se då till att bli medlem, just nu är det 75% rabatt på medlemsavgiften och då får du utöver detta dubbelnummer även alla andra nummer av PLAN som givits ut under 2011. Bli medlem genom att klicka här.

Innehållsförteckning PLAN nr 5-6 år 2011: Nytt och Noterat Ledare PLAN-krönikan 2011 Introduktion: Tema Planerarens och samhällsplaneringens roll Vad bör egentligen framtidens planerare kunna? • Moa Tunström Att byta sida – skillnaden mellan att jobba privat och offentligt • Fredrik Legeby Jane Jacobs and the Death and Life of American Planning • Thomas J. Campanella Dags att arbeta inifrån och ut • Katarina Fredrika Förväntningarna på en nyutexaminerad planerare • Maia Rostvik Stort och brett utbud av planeringsutbildningar • Mats Johan Lundström & Ntsiki Kubheka Debattartikel: Dags att modernisera samhällsplaneringen • Johan Högström m fl Litteratur Den neurotiske stadsplaneraren • Mattias Kärrholm Aktuell plan: Nya Slussen, Stockholm En ny fas tar vid för hållbarhetscertifiering av stadsdelar • Malin Marntell Power to the people? Om ansvar och makt över skog … • Annika Nordlund, Olof Olsson & Kerstin Westin FFS informerar Minnesord över Björn Bosaeus av Sten Åke Bylund & Bo Wijkmark English Abstracts