Nominerade till Sveiges Arkitekters pris år 2011 är ....

Sveriges Arkitekter delar årligen ut priser. Årets priser kommer att delas ut i samband med Arkitekturdagen den 11/11 på Stockholms Universitet. Följande priser delas ut: -Kasper Salin-priset -Bostadspriset -Sienapriset -Guldstolen -Årets arkitekturkritiker

Årets juryarbete har visat på att det byggs mycket i Sverige just nu. Juryn har haft långt över hundra projekt att ta ställning till. Nomineringarna visar att det har skett en förskjutning från det offentliga till de privata beställarna bland de intressantaste projekten. Nedan framgår de nominerade till respektive pris:

Till Kasper Sahlin priset  är en skogssauna i Gävle, en studio på Gotland, en järnvägsstation i centrala Malmö och en konferensgård i Stockholms skärgård nominerade. Information och foton om alla nominerade till årets Kasper Sahlin pris hittar ni här. Tidsskriften Arkitekturs kommentar är att många av de nominerade projekten i år till Kasper Sahlin priset är för likartade och fokuserar på ett liv bortom de urbana, läs kommentar och diskussion här.

En av de nominerade till åets Kasper Sahlin pris: Studio på Furillen, Gotland. Ritad av Andreas Forsberg, AQ Arkitekter.  Har tidigare i år vunit tidskriften Arkitekturs debutpris. Foto: Åke Eson Lindman.

Nominerade till Bostadspriset är en konsthall med bostäder i Stockholm, ett vårdboende i Norra Vram, en gruppbebyggelse vid Valö Fyr i Göteborg samt atriumhus, även de i Göteborg. Information och foton om alla nominerade till årets Bostadspris hittar ni här.

En av de nominerade till årets bostadspris. Gruppbebyggelse vid Valö Fyr, Göteborg. Arkitekt: Anders Landström, Magnus Stenmark och Karin Norén-Elfström på Landström Arkitekter AB. Foto: Åke Eson Lindman.

Till Siennapriset nomineras i år en stadsdelspark i Årstadal, Stockholm, en park vid Malmös norra infart, ett stadsdelstorg i Liljeholmen, Stockholm, samt en omdaning av Stortorget i Gävle. Information och foton om alla nominerade till årets Sienapris hittar ni här.

En av de nominerade till årets Sienapris. Stadsdelspark i Årstadal, Stockholm. Anders Jönsson på Andersson Jönsson Landskapsarkitekter. Foto: Kasper Dudzik

Följande nominerade tävlar om att få Guldstolen: stolen Ru Chair i gediget trähantverk, den stapelbara pallen Spin, stolen Aeris som gör sig lika bra enskilt som i mängd och stolen Vilda som kombinerar nytt och gammalt. Information och foton om alla nominerade till årets Guldstolen hittar ni här.

För årets arkitekturkritiker sker inga förhandsnomineringar.