World Architecture Festival 2011 har utsett världens främsta byggnader

Varje år arrangeras World Arcitecture Festival (WAF). Årets arrangemang har genomförts i Barcelona den 2-4/11. Under festivalen utses en lång rad vinnare i olika kategorier. Slutligen utses världens bästa byggnad år 2011. Nedan presenteras årets hus år 2011, Media-ICT i Barcelona, och även de två skandinaviska vinnarna av två olika kategorier, dels norska arkitektfirman Snöhetta i kategorin Utställningsbyggnader dels svenska arkitektfirman Kjellgren Kaminsky i kategorin Exprimentel arkitektur. Världens främsta byggnad 2011: Barcelona's Media-ICT ritat av spanska arkitektfirman Cloud 9

Arkitektfirman Cloud 9's kontorsbyggnad Media-ICT blev utsett till världens främsta byggnad vid WAF. Vid prisutdelning sa Paul Finch, WAF:s festivalchef, att byggnaden var "en magnet för människor med en hel rad idéer". Den vann, sade han, för omfattningen av dess ambitioner, och eftersom det var en symbol med en fantasifull känsla för en stad.

Utöver att skapa en blandning av stora kontor, utrymme för nystartade företag och det offentliga rummet har också byggnaden utmärkta gröna meriter. Dessa mål har uppnåtts: 1. -20% CO2-minskning på grund av användningen av fjärrkyla, ren energi. 2. -10% CO2-minskning på grund av solceller taket. 3. -55% CO2-minskning på grund av den dynamiska ETFE solfilter. 4. -10% CO2-minskning på grund av energieffektiviteten i samband med smarta sensorer. Totalt 95% CO2-minskning, är Media-TIC nästan en helt koldioxidneutral byggnad.

Läs mer om byggnaden här.

Den av arkitektfirman Cloud 9 ritade byggnaden Media-ICT i Barcelona.

Norska Snöhetta vann kategorin Utställningslokal med byggnaden Norwegian Wild Reindeer Center Pavilion

Uppmärksammade norska arkitekfirman Snöhetta vann i WAF:s kategori Utställningslokal med bygganden Norwegian Wild Reindeer Center Pavilion. Byggnaden finns uppförd i Hjerkinn. Det talades myckt på WAF om denna byggnad som en potentiell vinnare av det stora priset som bästa byggnad 2011. Snöhetta vann inte detta, men byggnaden vann pris som bästa nordiska byggand år 2011 vid Arkiteturmässan i Göteborg.

Läs mer om bygganden här.

Den av norska arkitektfirman Snöhetta ritade byggnaden Norwigian Reindeer Center Pavilion

Svenska Kjellgren Kaminsky vann i kategorin Exprimentel arkitektur med "A tower of Nests"

Svenska arkitektfirman Kjellgren Kaminsky vann i katogorin Exprimentel arkitektur med förslaget A tower of Nests. Juryns motivering: ”Människan står inför en utmaning lika stor som den industriella revolutionen när den ska bygga ett hållbart samhälle. För att lyckas måste vi lära oss att leva med naturen. Kjellgren Kaminsky har föreslagit en byggnad som symboliserar en ny era av harmoni och samförstånd mellan natur och människa”.

Läs mer om förslaget här.

Det av svenska arkitektfirman Kjellgren/Kaminsky presenterade förslaget A tower of Nests