Citytunneln i Malmö fick Stora Samhällsbyggarpriset 2011

Vi har missat att berätta att årets vinnare av Stora Samhällsbyggarpriset är Citytunneln i Malmö. Stora Samhällsbyggarpriset delas ut av en lång rad branschorganisationer (Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Fastighetsägarna, Svenska Teknik&Designföretagen, Svensk Betong, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen)
Stora Samhällsbyggarpriset ska gå till en byggnad eller anläggning av hög kvalitet, tillkommen genom en föredömlig samverkan mellan de olika aktörerna i  samhällsbyggnadsprocessen. Stora Samhällsbyggarpriset har delats ut sedan 2006. Tidigare vinnare har varit:
  • År 2006  Ombyggnads­projektet Östra Gårdsten i Göteborg
  • År 2007: Anläggningsprojektet Götaleden.
  • År 2008 Uppsala Konsert & Kongress.
  • År 2009 Hus Vänern tur att vinna.
  • År 2010 Bostadsprojektet Limnologen i Växjö

Årets vinnare, Citytunneln, är ett av de största infrastrukturprojekten i Sverige med 17 kilometer järnväg, varav 6 kilometer tunnel. Projektet, med byggherren Trafikverket, har tillfört det nationella järnvägsnätet en betydande kapacitetsökning samtidigt som det har förbättrat lokaltrafiken i Malmöregionen.

Årets pris delades ut den 18/10 på Samhällsbyggardagen. Juryns motivering: "Målen för tid, kostnad och ändamålsenlighet har uppnåtts  och överträffats vid byggandet av Citytunneln i Malmö. Stationer med högklassig arkitektur och konstnärlig utsmyckning har skapats. Ett tydligt ledarskap med  fokus på framdrift, ett metodiskt arbete med praktisk riskhantering samt prestigelöshet och öppenhet för olika kompetenser kännetecknar det föredömliga projektgenomförandet."

Övriga nominerade 2011

Övriga tre projekt som var nominerade till årets pris var:

• Projekt 50-11 i Skåne. Trafikverket uppgraderade 50 stationer i Skåne, ett pilotprojekt för industriellt tänkande och digital upphandling.

• Bromma Blocks i Stockholm. KF Fastigheter har byggt en ny handelsplats på det gamla flygplatsområdet i Bromma.

• Den nya akut- och infektionsbyggnaden vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Regionservice inom Skånes landsting har låtit bygga ett hus med cylindrisk form och med hög prestanda för patienternas bästa.