FFS ger 75% rabatt på medlemskap för år 2011

Föreningen för samhällsplanering är en ideell förening som har funnits i drygt 60 år. Föreningen syftar till att sprida kunskap, väcka debatt och verka för en sakkunnig hantering av olika aktuella lokala och regionala planeringsfrågor. Vi vill stimulera till möten mellan olika discipliner och tankesätt, ge utrymme för idé- och erfarenhetsutbyte och därmed bidra till medlemmarnas dagliga bildning i arbete och studier. Våra medlemmar är verksamma inom både offentlig och privat sektor: arkitekter, ekonomer, ingenjörer, jurister, kulturgeografer, landskapsarkitekter, miljövetare, planerare, sociologer, statistiker, statsvetare, socionomer, studenter, politiker av olika färg, m fl.

Föreningen är kanske mest känd för vår tidskrift Plan, men lokalavdelningar ordnar även lokala evenemang och studiebesök av olika slag. Dessa ger utöver intressanta föredrag på aktuella teman även möjlighet till diskussion och nätverkande. Föreningen har också en webbsida (www.planering.org), denna blogg (planeringsbloggen.wordpress.com) och en facebooksida (”Föreningen för Samhällsplanering”).

Hur bli medlem? Det finns två bra alternativ: A) Din arbetsplats kan bli organisationsmedlem. Ni får ett ex av Plan till jobbet (2 enkelnummer och 2 dubbelnummer per år). Inbjudningar till lokalföreningens aktiviteter mejlas till en e-postadress som ni anger.

B) Du kan bli enskild medlem. Du får ditt ex av Plan hem i brevlådan (2 enkelnummer och 2 dubbelnummer per år). Inbjudningar till lokalföreningens aktiviteter mejlas direkt till dig.

Extra erbjudande under hösten 2011: Betala medlemskap för år 2011 så får du just nu 75% rabatt på ordinarie medlemspris! Så långt lagret räcker skickar vi alla årets tidigare nummer av Plan så fort medlemsavgiften är inbetald. Detta innebär: Enskild medlem endast 87 kr år 2011 Enskild medlem, studerande endast 31 kr år 2011 Ensild medlem, pensionär endast 62 kr år 2011 Organisationsmedlemmar, endast 200 kr år 2011

Här blir du medlem Länk till FFS medlemskap